იმერეთის რეგიონში, „საქმიანი ეზოს“ მოწყობის სამუშაოები სრულდება

იმერეთის რეგიონში, „საქმიანი ეზოს“ მოწყობის სამუშაოები სრულდება. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში მიმდინარე სამუშაოებს ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილე დავით ალადაშვილი გაეცნო. სამუშაოები ამჟამად ქვეყნის მასშტაბით 14 ობიექტზე – სამცხე-ჯავახეთში, კახეთსა და იმერეთში მიმდინარეობს. 

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიციატივით, „საქმიანი ეზო“ საქართველოს თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში მოეწყობა. ტყითსარგებლობის  პროცესის  გაუმჯობესების  მიზნით,  ეროვნული სატყეო სააგენტო ხე-ტყის დამზადების პრაქტიკას ცვლის.  სოციალური ჭრები ეტაპობრივად გაუქმდება, სააგენტო ორგანიზებულად განახორციელებს  ხე-ტყის დამზადებას,  დახარისხებას და დასაწყობებას „საქმიან ეზოებში“. აღნიშნული ცვლილება გაუადვილებს მოსახლეობას და კერძო სექტორს ხე-ტყის შეძენას და ტრანსპორტირებას, მათთვის სასურველ პერიოდში. 

აღსანიშნავია,  რომ   ტყის ახალი კოდექსი,  რომელსაც საქართველოს პარლამენტმა მეორე  მოსმენით მხარი უკვე დაუჭირა, სატყეო სექტორის რეფორმის მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს, რომლის მთავარი მიზანია მრავალმიზნობრივი ტყითსარგებლობის დამკვიდრება, ტყის ეკოსისტემების შენარჩუნება და დაცვა, სოციალური და ეკონომიკური სარგებლის გონივრული გამოყენება.  ე.წ „საქმიანი ეზოს“ მოწყობა, კოდექსით გათვალისწინებულ სხვა სიახლეებთან ერთად,  წარმოაგდნეს  ტყის მდგრადი მართვის დანერგვის ერთერთ მთავარ ინსტრუმენტს.

მოსახლეობის სათბობი შეშით დაკმაყოფილების გარდა, რაც ამ ეტაპზე სოციალური ჭრების ფარგლებში ტყეკაფების გამოყოფას გულისხმობს, სააგენტო აგრძელებს საკუთარი ძალებით, კერძო სექტორის ჩართულობით, ორგანიზებული ხე-ტყის დამზადების სამუშაოებს ყველა რეგიონში.   წლის ბოლომდე  ქვეყნის მასშტაბით სულ  26   „საქმიანი ეზო“ მოეწყობა. შედეგად, ტყითსარგებლობა მერქნული რესურსის დამზადების მიზნით, განხორციელდება გაცილებით ეფექტურად, შემცირდება ტყეზე უარყოფითი ზემოქმედება, ასევე, არსებითად შემცირდება უკანონო ჭრების რისკები.

ინფორმაციას ეროვნული სატყეო სააგენტო ავრცელებს.

მსგავსი თემები