ხელოვნური ინტელექტი და რისკები ხელოვნური ინტელექტის ეპოქაში

ვინ რას ანაცვლებს, რა არის ხელივნური ინტელექტი,  ადამიანი თუ მანქანა?! – ამ ყველაფერზე ჩინელი, ხელოვნური ინტელექტის სპეციალისტი საუბრობს.

„ჩადეთ მეტი რესურსი ხელოვნური ინტელექტის სფეროში ნიჭის გამომუშავებაში და ხელი შეუწყეთ ტექნოლოგიურ ინოვაციას სამომავლო გამოწვევების დასაკმაყოფილებლად“ – ეს არის  ლიუ ვეი, პეკინის ფოსტისა და ტელეკომუნიკაციების უნივერსიტეტის ადამიანისა და კომპიუტერის ურთიერთქმედების და შემეცნებითი ინჟინერიის ლაბორატორიის დირექტორი, რომელიც  ხელოვნური ინტელექტის ეპოქაზე CGTN-თან საუბრობს.

„ხელოვნური ინტელექტის (AI) ტექნოლოგიამ აჩვენა პოტენციალი გაარღვიოს ტრადიციული შესაძლებლობების საცობები სამეცნიერო კვლევებში და მოაქვს ახალი შესაძლებლობები სხვადასხვა სფეროში. თუმცა, ამავდროულად, ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიის აფეთქებამ ასევე გამოიწვია მთელი რიგი შეშფოთება, როგორიცაა ყალბი ინფორმაციის იდენტიფიცირების სირთულე და AI-ს მიერ დაკავების რისკის მქონე სამუშაო ადგილები. ხელოვნური ინტელექტის ამჟამინდელი ტრაექტორიიდან გამომდინარე, ჩვენ შეგვიძლია ვიწინასწარმეტყველოთ რამდენიმე გარღვევა, რომელიც მოხდება ამ სფეროში:

სამომავლოდ, ხელოვნური ინტელექტის სფეროში, ადამიანისა და მანქანის გარემოს სისტემის დაზვერვის განვითარება შეიძლება გახდეს მნიშვნელოვანი გარღვევის მიმართულება. ადამიანი-მანქანის გარემოს სისტემის ინტელექტი ეხება ინტელექტუალურ სისტემას, რომელიც აერთიანებს ადამიანებს, მანქანებსა და გარემოს. ის გააერთიანებს AI, ნივთების ინტერნეტს, ჭკვიან სენსორებს და სხვა ტექნოლოგიებს, რათა მიაღწიოს ინტელექტუალურ აღქმას, გაგებას და რეაგირებას გარემოსა და მომხმარებლების მიმართ. ის ასევე მოუტანს ახალ აპლიკაციების სცენარებს და ბიზნეს შესაძლებლობებს ჭკვიან ქალაქებში, ჭკვიან სახლებში, ჭკვიან ტრანსპორტში და სხვა სფეროებში. მას ასევე სჭირდება მონაცემთა კონფიდენციალურობის, უსაფრთხოებისა და სხვა ასპექტების გამოწვევების გადალახვა“ – აცხადებს ლიუ ვეი.

როგორც ვეი ამბოს,  ინტელექტუალურ სისტემებს უფრო მეტად ექნებათ ავტონომიური სწავლის უნარი, სწავლის ტრანსფერი და მრავალმოდალური სწავლება.

„ავტონომიური სწავლება გულისხმობს მანქანათმცოდნეობის სისტემების უნარს ავტომატურად ისწავლონ ფუნქციები და შაბლონები არალეგირებული მონაცემებიდან. ანუ, ხელოვნური ინტელექტის სისტემებს შეუძლიათ მიიღონ ცოდნა მასიური არალეიბლირებული მონაცემებიდან და განახორციელონ თვითგანვითარება და ოპტიმიზაცია, რითაც შეამცირონ ეტიკეტირებული მონაცემებისადმი დამოკიდებულება.

ეს გახდის ხელოვნური ინტელექტის სისტემებს უფრო უნივერსალურ და ადაპტირებულს, რომლებიც უკეთ მოერგებიან ახალ ამოცანებსა და გარემოს. ტრანსფერული სწავლება გულისხმობს ერთი დავალების შესახებ მიღებული ცოდნის მეორე დაკავშირებულ დავალებაზე გადაცემის უნარს. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ მიღებული ცოდნა და გამოცდილება ახალი ამოცანების სწავლის დასაჩქარებლად და შესრულების გასაუმჯობესებლად.

ეს უნარი ხდის AI სისტემებს უფრო ეფექტურს და მოქნილს და უფრო ადაპტირებულს სხვადასხვა სფეროსა და ამოცანების საჭიროებებზე. ამავდროულად, ხელოვნური ინტელექტის სისტემები მეტ ყურადღებას დაუთმობენ მულტიმოდალური მონაცემების სწავლას, დამუშავებას და გაგებას და ერთობლივ სწავლებას ჩაატარებენ მრავალ მოდალობას შორის, როგორიცაა ხედვა, ენა და ხმა, რათა მიაღწიონ უფრო ინტელექტუალურ ურთიერთქმედებას და გადაწყვეტილების მიღებას. გარდა ამისა, სისტემის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, AI ტექნოლოგია მეტ ყურადღებას დაუთმობს ალგორითმების გამჭვირვალობას და დამუშავებას, გააუმჯობესებს მომხმარებლების გაგებასა და ნდობას AI გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და შეამცირებს გაურკვევლობით გამოწვეულ რისკებს“ – ამბობს სპეციალისტი.

მისივე შეფასებით, შესაძლებლობები და რისკები თანაარსებობს ხელოვნური ინტელექტის ეპოქაში.

„ჩინეთსა და ზოგადად აზიას შეუძლიათ აქტიურად უპასუხონ გამოწვევებს, გააძლიერონ თანამშრომლობა და ინოვაციები, მიეცით საშუალება ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიას გააძლიეროს სოციალური ტრანსფორმაცია და მოდერნიზაცია და ეფექტურად მართოს და გააკონტროლოს შესაძლო რისკები სამეცნიერო და ტექნოლოგიური განვითარებისა და სოციალური განვითარების მისაღწევად. შეიძლება გამოყენებულ იქნას პოზიტიური ურთიერთქმედების განვითარება, როგორიცაა შემდეგი მეთოდები:

პირველ რიგში, გააძლიერეთ ტექნოლოგიური ინოვაციები და ნიჭის განვითარება. ჩადეთ მეტი რესურსი ხელოვნური ინტელექტის სფეროში ნიჭის გამომუშავებაში და ხელი შეუწყეთ ტექნოლოგიურ ინოვაციას სამომავლო გამოწვევების დასაკმაყოფილებლად. ინვესტიციების გაზრდა განათლებასა და ტრენინგ რესურსებში ხელოვნური ინტელექტის სფეროში, მათ შორის უფრო შესაბამისი პროფესიული კურსების მოწყობა, პრაქტიკული შესაძლებლობებისა და სტაჟირების პროექტების მიწოდება და სტუდენტების ხელოვნური ინტელექტის უნარებისა და ცოდნის განვითარება. მხარი დაუჭირეთ სამეცნიერო კვლევით დაწესებულებებსა და უნივერსიტეტებს ხელოვნური ინტელექტის სფეროში კვლევების ჩასატარებლად, უახლესი ტექნოლოგიების შესწავლისა და ინოვაციების წახალისება და მეცნიერულ და ტექნოლოგიურ ინოვაციებში ნიჭის ლიდერობისა და განვითარების შესაძლებლობების განვითარება.

მეორე, დაამყარეთ ჯანსაღი მარეგულირებელი სისტემა.

ჩამოაყალიბეთ შესაბამისი კანონები და რეგულაციები, რათა დაზუსტდეს AI ტექნოლოგიის გამოყენების სფერო, ეთიკური სტანდარტები და პასუხისმგებლობის განაწილება საზოგადოებრივი ინტერესებისა და ინდივიდუალური უფლებებისა და ინტერესების დასაცავად. პერსონალური მონაცემების დაცვის გაძლიერება, მონაცემთა შეგროვების, შენახვისა და გამოყენების ქცევის სტანდარტიზაცია და უზრუნველყოს, რომ მონაცემთა კონფიდენციალურობა არ დაირღვეს.

ხელოვნური ინტელექტის სისტემებს მოეთხოვებათ გამჭვირვალობისა და გაგების გარკვეული ხარისხი, რაც მომხმარებლებს და მარეგულირებლებს საშუალებას აძლევს გაიგონ, თუ როგორ იღებს სისტემა გადაწყვეტილებებს და შეძლონ მისი ქცევის ახსნა. ხაზს უსვამს AI სისტემების უსაფრთხოებასა და რისკების მართვას, რათა თავიდან აიცილოს უსაფრთხოების პოტენციური საფრთხეები და რისკები და უზრუნველყოს სისტემის სტაბილური მუშაობა. ადვოკატირება, ხელოვნური ინტელექტის პრაქტიკოსებმა უნდა დაიცვან ეთიკური სტანდარტები, აიღონ სოციალური პასუხისმგებლობა და აირიდონ ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიის ბოროტად გამოყენება ან უარყოფითი გავლენა.

მესამე, ხელი შეუწყოს ინდუსტრიის, აკადემიის და კვლევის ინტეგრაციას.

თანამშრომლობის გაძლიერება ინდუსტრიის, აკადემიის და სამთავრობო დეპარტამენტებს შორის ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიის პრაქტიკული გამოყენებისა და ინდუსტრიალიზაციის ხელშეწყობისთვის. შექმენით წარმოება-სწავლა-კვლევითი თანამშრომლობის პლატფორმა, რათა ხელი შეუწყოს გაცვლებს და თანამშრომლობას ცხოვრების ყველა სფეროს შორის და ერთობლივად შეისწავლოს აპლიკაციის სცენარი და გადაწყვეტილებები AI ტექნოლოგიებისთვის.

სამთავრობო დეპარტამენტებს შეუძლიათ შექმნან დაფინანსების პროექტები, რათა წაახალისონ აკადემიური ინსტიტუტები და ინდუსტრია, ერთობლივად განახორციელონ AI ტექნოლოგიის კვლევა და განვითარება და ხელი შეუწყონ სამეცნიერო კვლევის შედეგების პრაქტიკულ აპლიკაციებად ტრანსფორმაციას.

ხელი შეუწყოს ნიჭიერების ტრენინგს და გაცვლას ინდუსტრიასა და აკადემიას შორის, შექმენით ნიჭის ტრენინგის არხები და მექანიზმები და განავითარეთ ნიჭი, რომელიც აკმაყოფილებს ინდუსტრიის საჭიროებებს.

სამთავრობო დეპარტამენტებს შეუძლიათ დანერგონ პოლიტიკა ხელოვნური ინტელექტის ინდუსტრიის განვითარების მხარდასაჭერად, უზრუნველყონ ტექნიკური მხარდაჭერა და ფინანსური მხარდაჭერა საწარმოებისთვის და ხელი შეუწყონ ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიის პრაქტიკულ გამოყენებას და ინდუსტრიალიზაციას. გააძლიეროს ინფორმაციის გაზიარება და რესურსების ინტეგრაცია, ხელი შეუწყოს თანამშრომლობას ინდუსტრიას, აკადემიასა და სამთავრობო დეპარტამენტებს შორის და ხელი შეუწყოს ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიის გამოყენებას სხვადასხვა ინდუსტრიებში.

მეოთხე, საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერება.

საერთაშორისო თანამშრომლობის პროექტებს შეუძლიათ ხელი შეუწყონ ტექნიკურ გაცვლას და თანამშრომლობას სხვადასხვა ქვეყნებსა და რეგიონებს შორის და ერთობლივად გადალახონ ძირითადი ტექნიკური პრობლემები ხელოვნური ინტელექტის სფეროში. საერთაშორისო აკადემიური გაცვლისა და სემინარების ორგანიზება სხვადასხვა ქვეყნებსა და რეგიონებს შორის აკადემიური გაცვლის ხელშესაწყობად და კვლევის უახლესი შედეგებისა და ტექნოლოგიური პროგრესის გასაზიარებლად. ხელი შეუწყვეთ საერთაშორისო მონაცემთა გაზიარებას და თანამშრომლობით კვლევას, შექმენით მონაცემთა გაზიარების პლატფორმა და ხელი შეუწყეთ ტრანსნაციონალურ თანამშრომლობას და ინოვაციას AI ტექნოლოგიაში.

საერთაშორისო ორგანიზაციებისა თუ ინსტიტუტების თანამშრომლობით, ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიის ერთიანი სტანდარტები და თანამშრომლობის სპეციფიკაციები შეიძლება ჩამოყალიბდეს ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიის უსაფრთხოებისა და მდგრადი განვითარების უზრუნველსაყოფად. მთავრობებს შეუძლიათ გააძლიერონ კომუნიკაცია და ხელი მოაწერონ AI ტექნოლოგიების თანამშრომლობის შეთანხმებებს, რათა ერთობლივად უპასუხონ ხელოვნური ინტელექტის ეპოქის გამოწვევებს და ხელი შეუწყონ ტექნოლოგიურ განვითარებას და თანამშრომლობას.

მოკლედ, გამოწვევებზე აქტიური რეაგირებით და თანამშრომლობისა და ინოვაციების გაძლიერებით, ჩინეთსა და აზიას შეუძლიათ სრულად გამოიყენონ ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიის შესაძლებლობები, ეფექტურად მართონ და გააკონტროლონ შესაძლო რისკები და ხელი შეუწყონ სამეცნიერო და სოციალური განვითარების ინტეგრაციას“ – აღნიშნავს ლიუ ვეი.

 

მსგავსი თემები