ჩინელების “სა-ქარ-თვე-ლო”

ეს მიაოს და ჟუანგის ხალხია. კეთილები, თბილები, სტუმართმოყვარეები. უცხო ენასაც მარტივად ითვისებენ. ქართული ნამდვილად არ გასჭირვებიათ, რაც ვიდეოში კარგად ჩანს.

 

მსგავსი თემები