2 მაისიდან 4 მაისის ჩათვლით, სასაფლაოს ტერიტორიაზე შესვლა აკრძალულია

  •  

მთავრობის 322-ე დადგენილებით, სასაფლაოებზე შესვლა 3 დღით იკრძალება.  

„2021 წლის 2 მაისიდან 2021 წლის 4 მაისის ჩათვლით აიკრძალოს სასაფლაოს ტერიტორიაზე შესვლა. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული აკრძალვა არ ეხება იმ ღონისძიებების განხორციელების მიზნით შესვლასა და გადაადგილებას, რომლებიც აუცილებელია მიცვალებულის დაკრძალვისათვის” – ვკითხულობთ მთავრობის დადგენილებაში.  

მსგავსი თემები