რუს წვევამდელებს უცხოურ პასპორტებს ჩამოართმევენ – დუმამ ახალი კანონი მიიღო

რუსეთის სახელმწიფო დუმამ  მხარი დაუჭირა კანონში შეტანილ ცვლილებებს და  რუსეთის ხელისუფლებას შეეძლება მოქალაქეებს სამხედრო სამსახურის შემთხვევაში საერთაშორისო მოგზაურობისთვის პასპორტების ჩამორთმევა.

დუმამ მესამე მოსმენით მიიღო ცვლილებები კანონში რუსეთის ფედერაციაში შესვლისა და გასვლის წესის შესახებ. რუსეთის ხელისუფლება ამიერიდან სამხედრო სამსახურის შემთხვევაში პასპორტების ჩამორთმევას შეძლებს.

კანონპროექტის ახალი დებულებების მიხედვით, დოკუმენტების ჩამორთმევა შესაძლებელია შემდეგ სიტუაციებში: შრომითი ხელშეკრულების დადება მოქალაქესა და ორგანიზაციას შორის, რომელიც უზრუნველყოფს განსაკუთრებული მნიშვნელობის ან სახელმწიფო საიდუმლოების ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას. მოქალაქის სამხედრო სამსახურში ან ალტერნატიულ სამოქალაქო სამსახურში გაწვევა.
მოქალაქის მუშაობა ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურში. სამსახურიდან გათავისუფლების შემდეგ – გათავისუფლების დღიდან ხუთი წლის განმავლობაში. ამ შემთხვევაში, რუსული პასპორტი გადაეცემა რუსეთის ერთ-ერთ ხელისუფლებას ოფიციალური შეტყობინების მიღებიდან ხუთი დღის განმავლობაში.

მსგავსი თემები