პარლამენტმა, ნარკოტიკული საშუალებების და ფსიქოტროპული ნივთიერებების დახმარების შესახებ კანონში ცვლილებებს მხარი დაუჭირა

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტმა დღევანდელ სხდომაზე, რომელსაც კომიტეტის თავმჯდომარე დიმიტრი ხუნდაძე უძღვებოდა,  „ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებების, პრეკურსორებისა და ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ კანონპროექტი პირველი მოსმენით განიხილა და მხარი დაუჭირა.

კანონპროექტი, რომელსაც პარლამენტი დაჩქარებული წესით იხილავს, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის პირველმა მოადგილემ თამარ გაბუნიამ წარადგინა.

მომხსენებლის ინფორმაციით, პროექტის მიხედვით, საერთაშორისო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მოთხოვნების საქართველოს კანონმდებლობაში ასახვა ხდება და ეს ემყარება გაეროს მიმართ ქვეყნის ვალდებულებას.

ნარკოტიკული საშუალებების კომისიის 61-ე და 62-ე შეხვედრაზე 2019 წლის ბოლოს მიღებული გადაწყვეტილებების საფუძველზე, გაეროს ,,ნარკოტიკული საშუალებების შესახებ“ 1961 წლის კონვენციის, „ფსიქოტროპული ნივთიერებების შესახებ“ 1971 წლის კონვენციის და „ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების უკანონო ბრუნვის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ“ 1988 წლის კონვენციების თანდართულ სიებში განხორციელდა ცვლილება და სიებს დაემატა 24 ნივთიერება. „სწორედ ამ ნივთიერებების ეროვნულ კანონმდებლობაში ასახვა არის ქვეყნის ვალდებულება, ვინაიდან მათი უკანონო ბრუნვის აღკვეთა მნიშვნელოვანია“, აღნიშნა თამარ გაბუნიამ.

კომიტეტმა დღესვე პირველი მოსმენით განიხილა კანონპროექტი „წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“. ეს საკითხიც კანონმდებლებს თამარ გაბუნიამ წარუდგინა.

ცვლილებების მიზანს საქართველოს ბაზარზე ფარმაცევტული პროდუქტის დაშვების რეჟიმის, წესისა და პირობების დახვეწა წარმოადგენს.

სხვა საკითხებთან ერთად, ხდება  კანონმდებლობით დადგენილი სარეგისტრაციო პროცედურების ვადის გახანგრძლივება.

როგორც მომხსენებელმა აღნიშნა, ბოლო პერიოდში, მნიშვნელოვნად გაიზარდა დაინტერესებული პირების განცხადებები ფარმაცევტული პროდუქტის სხვადასხვა რეჟიმით რეგისტრაციებისა და ცვლილებების რეგისტრაციის მოთხოვნით. დღეს არსებული საკადრო რესურსებით, წარმოდგენილი დოკუმენტაციის სრულფასოვნად შესაფასებლად, მიზანშეწონილია ამ პროცედურებისათვის კანონმდებლობით დადგენილი ვადების გაზრდა. მისი თქმით, მედიკამენტის რეგისტრაციისთვის განსაზღვრული 7 დღე საკმარისი არ არის და აუცილებელია ეს ვადა 30 დღემდე გაიზარდოს.

კომიტეტის წევრების მხრიდან კანონპროექტს პრინციპული წინააღმდეგობა არ ჰქონია, თუმცა მათივე მოსაზრებით, იმის გამო, რომ კანონპროექტის წინასწარი განხილვა და შეჯერება დაინტერესებულ მხარეებთან არ მომხდარა, კომიტეტმა უნდა გადადოს მისი განხილვა.

დიმიტრი ხუნდაძის განცხადებით, კანონმდებელმა  არც მხოლოდ მომხმარებელზე  უნდა იზრუნოს და არც მხოლოდ მწარმოებლის ინტერესი დაინახოს, ამიტომ მან კომიტეტის წევრებს შესთავაზა მცირე ხნით გადადონ კანონპროექტის განხილვა და კონსულტაციების შემდეგ უყარონ მას კენჭი.

მსგავსი თემები