რეზოლუციის პროექტი სასამართლოებში „კლანური მმართველობის“ შესახებ – პრეზენტაცია „მთავარში“

„…მოსამართლეთა კლანმა, რომელიც წინა ხელისუფლების დროს მართავდა და აკონტროლებდა სასამართლოს, კვლავ მოიპოვა ძალაუფლება სასამართლოში, ხელში ჩაიგდო იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, დაიწყო სასამართლო კორპუსიდან მოწინააღმდეგეების განდევნა და საკუთარი მომხრეების უვადოდ დანიშვნა….სასამართლოში კლანური მმართველობა ძირს უთხრის ჭეშმარიტ სამოსამართლო ღირებულებებს, მოსამართლეებში ნერგავს შიშს, კონფორმიზმს, ნეპოტიზმს, ფარული გარიგების კულტურას, დევნის კრიტიკულ აზრს…“ – ეს გახლავთ ამონარიდი რეზოლუციის პროექტიდან, რომელიც 18-მა ცნობილმა, ყოფილმა მოსამართლეებმა თუ თანამდებობის პირებმა შეიმუშავეს და დღეს „მედიაცენტრ მთავარში“ გაასაჯაროვეს.

„მედიაცენტრი მთავარი“ რეზოლუციის პროექტს უცვლელად გთავაზობთ:

„საქართველოს პარლამენტი, აცნობიერებს რა, რომ დამოუკიდებელი სასამართლო სამართლის უზენაესობის და ადამიანის უფლებათა დაცვის ქვაკუთხედია, რომლის გარეშეც შეუძლებელია სამართლიანობის დამკვიდრება და ქვეყნის გრძელვადიანი სტაბილური განვითარება; ითვალისწინებს რა, რომ 2004 წლის შემდეგ სასამართლომ თავი დააღწია სისტემურ კორუფციას და გადადგა ნაბიჯები ინსტიტუციური განვითარების მიმართულებით, თუმცა, სასამართლოში ჩამოყალიბდა მოსამართლეთა ორგანიზებული ჯგუფი (მოსამართლეთა კლანი), რომელმაც ხელში ჩაიგდო სასამართლოს მართვის ბერკეტები და სხვადასხვა ფორმალური და არაფორმალური მექანიზმებით უზრუნველყოფდა აღმასრულებელი ხელისუფლებისადმი სასამართლო სისტემის მორჩილებას და პოლიტიკური დავალებების შესრულებას.

ითვალისწინებს რა, რომ 2012 წელს ხელისუფლებაში მოსული ქართული ოცნების ერთ-ერთ მთავარ წინასაარჩევნო დაპირებას სამართლიანობის აღდგენა და დამოუკიდებელი სასამართლოს შექმნა წარმოადგენდა, რისთვისაც 2013-2016 წლებში ხელისუფლებამ შეიმუშავა საკანონმდებლო პაკეტი და დაიწყო სასამართლო რეფორმის ახალი ეტაპი, რომელიც მნიშვნელოვან სიახლეებს ითვალისწინებდა, თუმცა, სხვადასხვა მიზეზთა გამო ამ ცვლილებებმა შედეგად ვერ მოიტანა სასამართლო სისტემის გაჯანსაღება და სასამართლო სისტემის მიმართ ნდობის გაზრდა. მოსამართლეთა კლანმა, რომელიც წინა ხელისუფლების დროს მართავდა და აკონტროლებდა სასამართლოს, კვლავ მოიპოვა ძალაუფლება სასამართლოში, ხელში ჩაიგდო იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, დაიწყო სასამართლო კორპუსიდან მოწინააღმდეგეების განდევნა და საკუთარი მომხრეების უვადოდ დანიშვნა;

აღიარებს რა, რომ სასამართლოში არსებული კრიზისულ მდგომარეობა დღემდე არასოდეს გამხდარა სათანადო პოლიტიკურ-სამართლებრივი შეფასების საგანი, რამაც არსებული კრიზისის გაღრმავება და სასამართლო რეფორმის ჩიხში შესვლა გამოიწვია. ითვალისწინებს რა, რომ ბოლო პერიოდში განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებებით, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს გადაეცა ძალაუფლება უვადოდ დააკომპლექტოს საერთო სასამართლოების სისტემა უზენაესი სასამართლოს ჩათვლით;

ითვალისწინებს რა, რომ 2018 წლის დეკემბერში იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ საქართველოს პარლამენტს წარუდგინა სათანადო კრიტერიუმების და გონივრული პროცედურების გარეშე შედგენილი 10 კაციანი სია, რომელმაც, როგორც მისი შექმნის პროცესის, ასევე, შინაარსის გამო, ფართო საზოგადოებრივი პროტესტი გამოიწვია, რაც საბოლოო ჯამში საპარლამენტო უმრავლესობის რღვევასა და პოლიტიკურ კრიზისშიც გადაიზარდა. პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე პროტესტის ნიშნად თანამდებობიდან გადადგა, საქართველოს პარლამენტმა სიის განხილვა შეაჩერა, ხოლო სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურმა ნაწილმა მოითხოვა კლანის წევრების გადადგომა;

აღიარებს რა, რომ 2019 წლის წლის მარტში საქართველოს პარლამენტმა, ფართო საზოგადოებრივი და საერთაშორისო კრიტიკის, ვენეციის კომისიის, ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის, აგრეთვე სხვა საერთაშორისო აქტორების მკვეთრად უარყოფითი შეფასების მიუხედავად, დაამტკიცა საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში ცვლილებები, რომლითაც ფართო დისკრეციას აძლევს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ფარული კენჭისყრით დააკომპლექტოს საქართველოს უზენაესი სასამართლო.

ითვალისწინებს რა, რომ კლანი და მისი ხელმძღვანელები ჩამოყალიბდნენ პოლიტიკური პროცესების მხარედ, აქტიურად მონაწილეობენ საჯარო პოლიტიკურ-საარჩევნო დებატებში და ძირს უთხრიან სასამართლო ხელისუფლების პოლიტიკური ნეიტრალობის პრინციპს;

ითვალისწინებს რა, რომ სასამართლოში კლანური მმართველობა ძირს უთხრის ჭეშმარიტ სამოსამართლო ღირებულებებს, მოსამართლეებში ნერგავს შიშს, კონფორმიზმს, ნეპოტიზმს, ფარული გარიგების კულტურას, დევნის კრიტიკულ აზრს და ინდივიდუალიზმს, შესაბამისად, მორალურად ანადგურებს სასამართლოს სისტემას და ამ ფერხულში ითრევს სასამართლოში შესულ ახალ კადრებს; ითვალისწინებს რა, რომ სასამართლო სისტემაში კლანური მმართველობის გამყარება ნიშნავს ხელისუფლებისადმი მორჩილი და მანკიერი სასამართლო სისტემის ხანგრძლივი დროით შენარჩუნებას, რომელსაც არ აქვს საზოგადოებრივი ნდობა და რომელიც ვერ უზრუნველყოფს ადამიანის უფლებათა დაცვას, კონფლიქტების მშვიდობიან მოგვარებას, საფრთხეს შეუქმნის ქვეყნის მშვიდობიან და დემოკრატიულ განვითარებას.

ყოველივე აღნიშნულიდან გამომდინარე საქართველოს პარლამენტი ადგენს:

1. უარყოფითად შეფასდეს სასამართლოში არსებული კლანური მმართველობა და მისი შედეგები;

2. პარლამენტის დადგენილებით შეიქმნას სასამართლო სისტემაში არსებული ვითარების შემსწავლელი კომისია (ქვემოთ „კომისია“), რომლის შემადგენლობაში შევლენ როგორც საპარლამენტო, ასევე, არასაპარლამენტო პოლიტიკური პარტიების, სამოქალაქო საზოგადოების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, აკადემიური წრეების წარმომადგენლები;

3. კომისიამ 2019 წლის 1 პირველ სექტემბრამდე შეისწავლოს სასამართლო სისტემაში არსებული მდგომარეობა, განსაკუთრებით, კლანური მმართველობის კუთხით და წარმოადგინოს სასამართლო სისტემის გაჯანსაღების გეგმა, ასევე, საკანონმდებლო წინადადებები კლანური მმართველობის და მისი ნეგატიური შედეგების აღმოფხვრის მიზნით;

4. 2019 წლის 1 დეკემბრამდე საქართველოს პარლამენტმა მიიღოს საკანონმდებლო ღონისძიებები სასამართლოში არსებული კლანური მმართველობის დასრულების და სასამართლო სისტემის რეალური რეფორმირების მიზნით“.

რეზოლუციის პროექტის ავტორები არიან: კახა კოჟორიძე, კახა წიქარიშვილი, ანა ნაცვლიშვილი, მაია ბაქრაძე, ბესიკ სისვაძე, უჩა ნანუაშვილი, თამარ ლალიაშვილი, ზაზა ხატიაშვილი, სოსო ბარათაშვილი, ლია მუხაშავრია, ირაკლი კორძახია, ბესიკ ლოლაძე, ირაკლი კუპრაძე, ლევან თოთლაძე, ლაშა არველაძე, ხათუნა გრიგალაშვილი, ირაკლი გაბრიჩიძე და თამარ გეგელია.

მსგავსი თემები

137 Thoughts to “რეზოლუციის პროექტი სასამართლოებში „კლანური მმართველობის“ შესახებ – პრეზენტაცია „მთავარში“”

 1. Unquestionably believe that which you stated. Your favorite reason seemed to be on the net the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people think about worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 2. Really great info can be found on blog.

 3. Thank you for another informative website. Where else could I get that kind of information written in such an ideal way? I’ve a project that I am just now working on, and I have been on the look out for such information.

 4. Hi there, I found your blog by means of Google at the same time as searching for a similar subject, your web site got here up, it seems great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

 5. I always was interested in this topic and stock still am, regards for posting.

 6. I love the efforts you have put in this, appreciate it for all the great articles.

 7. Thanks for this fantastic post, I am glad I discovered this website on yahoo.

 8. I view something really special in this web site.

 9. Hiya, I am really glad I’ve found this information. Nowadays bloggers publish just about gossips and web and this is really irritating. A good site with interesting content, that is what I need. Thank you for keeping this site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Can not find it.

 10. I take pleasure in, cause I found exactly what I was taking a look for. You have ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

 11. You have mentioned very interesting points! ps decent internet site.

 12. Thank you for some other magnificent post. Where else may just anybody get that kind of info in such a perfect approach of writing? I have a presentation subsequent week, and I am at the search for such info.

 13. You completed some fine points there. I did a search on the issue and found a good number of people will agree with your blog.

 14. Thanks – Enjoyed this article, how can I make is so that I get an alert email every time you write a fresh post?

 15. Magnificent beat ! I wish to apprentice at the same time as you amend your website, how could i subscribe for a weblog website? The account aided me a appropriate deal. I were a little bit acquainted of this your broadcast offered vibrant transparent concept

 16. I love the efforts you have put in this, thanks for all the great blog posts.

 17. I like this website very much, Its a very nice berth to read and get info . “Young men think old men are fools but old men know young men are fools.” by George Chapman.

 18. Once I initially commented I clicked the -Notify me when new feedback are added- checkbox and now each time a remark is added I get four emails with the same comment. Is there any means you may take away me from that service? Thanks!

 19. This is a very good tips especially to those new to blogosphere, brief and accurate information… Thanks for sharing this one. A must read article.

 20. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is wonderful blog. A great read. I will certainly be back.

 21. I envy your piece of work, appreciate it for all the informative articles.

 22. Hello, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam feedback? If so how do you prevent it, any plugin or anything you can advise? I get so much lately it’s driving me mad so any support is very much appreciated.

 23. I like this web site its a master peace ! Glad I found this on google .

 24. Please let me know if you’re looking for a article author for your weblog. You have some really great articles and I think I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d love to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine. Please shoot me an e-mail if interested. Thanks!

 25. Hmm is anyone else experiencing problems with the pictures on this blog loading? I’m trying to figure out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any suggestions would be greatly appreciated.

 26. Very fantastic information can be found on site.

 27. I’m extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it is rare to see a nice blog like this one these days..

 28. Yay google is my world beater aided me to find this great web site! .

 29. Hello very nice site!! Guy .. Beautiful .. Superb .. I will bookmark your blog and take the feeds also?KI’m glad to search out so many helpful info right here within the submit, we want develop extra strategies on this regard, thanks for sharing. . . . . .

 30. I like the valuable info you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here regularly. I’m quite certain I will learn a lot of new stuff right here! Best of luck for the next!

 31. Hello There. I discovered your blog using msn. That is a very neatly written article. I will be sure to bookmark it and come back to learn more of your useful information. Thanks for the post. I will certainly return.

 32. You should take part in a contest for among the finest blogs on the web. I will advocate this web site!

 33. web

  I like this post, enjoyed this one thank you for posting. “It is well to give when asked but it is better to give unasked, through understanding.” by Kahlil Gibran.

 34. Howdy! I’m at work surfing around your blog from my new iphone 4! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts! Keep up the excellent work!

 35. Hi there! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I really enjoy reading your articles. Can you recommend any other blogs/websites/forums that go over the same subjects? Thank you so much!

 36. Thank you for sharing with us, I conceive this website truly stands out : D.

 37. What i do not understood is if truth be told how you are no longer really a lot more well-favored than you might be now. You’re very intelligent. You know thus considerably in terms of this topic, made me for my part imagine it from numerous numerous angles. Its like women and men aren’t fascinated unless it¦s something to do with Lady gaga! Your individual stuffs great. At all times handle it up!

 38. This design is wicked! You obviously know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Fantastic job. I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

 39. Thank you, I have just been searching for info about this subject for ages and yours is the greatest I’ve came upon till now. However, what concerning the bottom line? Are you positive about the supply?

 40. I am constantly invstigating online for tips that can help me. Thx!

 41. I’m not sure exactly why but this blog is loading extremely slow for me. Is anyone else having this problem or is it a issue on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 42. Hello my loved one! I wish to say that this post is amazing, great written and include approximately all significant infos. I’d like to see more posts like this.

 43. I do believe all of the ideas you’ve presented to your post. They are really convincing and will certainly work. Nonetheless, the posts are very quick for novices. Could you please extend them a little from subsequent time? Thanks for the post.

 44. Real fantastic visual appeal on this internet site, I’d rate it 10 10.

 45. This design is spectacular! You obviously know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Great job. I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

 46. Greetings! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I genuinely enjoy reading your posts. Can you suggest any other blogs/websites/forums that go over the same topics? Appreciate it!

 47. I was suggested this blog by way of my cousin. I am not certain whether or not this submit is written by means of him as no one else understand such specific about my difficulty. You’re wonderful! Thanks!

 48. Hi, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, fantastic blog!

 49. I love gathering useful info, this post has got me even more info! .

 50. It’s hard to find knowledgeable people on this topic, but you sound like you know what you’re talking about! Thanks

 51. I like what you guys are up too. Such smart work and reporting! Carry on the superb works guys I’ve incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my site :)

 52. I have to express some thanks to the writer for bailing me out of this setting. Right after looking out throughout the the net and finding solutions which were not beneficial, I believed my life was gone. Being alive devoid of the approaches to the difficulties you have resolved through your main article is a serious case, as well as those which might have in a wrong way damaged my career if I had not noticed your blog post. That understanding and kindness in dealing with every item was excellent. I am not sure what I would have done if I hadn’t encountered such a thing like this. I am able to at this moment look forward to my future. Thanks very much for your professional and results-oriented help. I will not hesitate to recommend the website to anybody who needs to have care on this issue.

 53. Those are yours alright! . We at least need to get these people stealing images to start blogging! They probably just did a image search and grabbed them. They look good though!

 54. Nice blog here! Also your web site loads up fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as fast as yours lol

 55. Yesterday, while I was at work, my cousin stole my iphone and tested to see if it can survive a 30 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now broken and she has 83 views. I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!

 56. hi!,I love your writing so so much! proportion we keep up a correspondence more approximately your post on AOL? I require a specialist in this space to resolve my problem. May be that’s you! Looking forward to look you.

 57. Some truly marvelous work on behalf of the owner of this site, perfectly great content.

 58. I really like your writing style, wonderful information, thankyou for posting : D.

 59. whoah this blog is fantastic i like reading your posts. Stay up the good paintings! You already know, a lot of individuals are looking round for this information, you could aid them greatly.

 60. There are some interesting points in time in this article however I don’t know if I see all of them middle to heart. There’s some validity but I’ll take maintain opinion till I look into it further. Good article , thanks and we want more! Added to FeedBurner as well

 61. I am really inspired with your writing talents as smartly as with the format for your weblog. Is that this a paid topic or did you modify it yourself? Either way keep up the excellent high quality writing, it’s rare to peer a great weblog like this one these days..

 62. I am continually looking online for posts that can help me. Thx!

 63. Hi, i believe that i noticed you visited my weblog thus i came to “go back the choose”.I’m attempting to find things to improve my site!I assume its adequate to make use of some of your ideas!!

 64. Nice read, I just passed this onto a friend who was doing a little research on that. And he actually bought me lunch as I found it for him smile Therefore let me rephrase that: Thank you for lunch!

 65. Wow, marvelous blog layout! How lengthy have you been blogging for? you made running a blog glance easy. The overall glance of your website is fantastic, let alone the content!

 66. Thank you for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do a little research about this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. I am very glad to see such fantastic information being shared freely out there.

 67. Hello, Neat post. There’s an issue along with your web site in internet explorer, would check thisK IE nonetheless is the marketplace leader and a large element of people will miss your magnificent writing due to this problem.

 68. You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something that I feel I would never understand. It kind of feels too complicated and extremely huge for me. I’m looking forward on your next publish, I will attempt to get the grasp of it!

 69. Very interesting points you have remarked, regards for posting. “Oh, what a tangled web we weave, When first we practice to deceive” by Sir Walter Scott.

 70. Good day! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I genuinely enjoy reading through your posts. Can you suggest any other blogs/websites/forums that go over the same subjects? Thanks for your time!

 71. At this time it appears like Drupal is the top blogging platform available right now. (from what I’ve read) Is that what you are using on your blog?

 72. Some really interesting details you have written.Helped me a lot, just what I was looking for : D.

 73. I discovered your blog site on google and check a few of your early posts. Continue to keep up the very good operate. I just additional up your RSS feed to my MSN News Reader. Seeking forward to reading more from you later on!…

 74. I got what you intend,saved to fav, very decent website .

 75. Enjoyed studying this, very good stuff, thanks. “Be not careless in deeds, nor confused in words, nor rambling in thought.” by Marcus Aurelius Antoninus.

 76. Great post, I think people should larn a lot from this site its rattling user pleasant.

 77. I really enjoy looking at on this site, it has excellent content. “The living is a species of the dead and not a very attractive one.” by Friedrich Wilhelm Nietzsche.

 78. I am always browsing online for ideas that can benefit me. Thank you!

 79. I like this web site very much, Its a very nice place to read and get info .

 80. I like the valuable info you supply in your articles. I will bookmark your blog and take a look at once more right here regularly. I am rather certain I’ll be informed lots of new stuff proper here! Best of luck for the next!

 81. Hi, i feel that i noticed you visited my website so i came to “return the want”.I’m trying to in finding issues to improve my web site!I assume its adequate to make use of a few of your ideas!!

 82. Very interesting points you have noted, appreciate it for posting. “I’ve made a couple of mistakes I’d like to do over.” by Jerry Coleman.

 83. I really appreciate this post. I have been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thank you again

 84. I have recently started a site, the info you provide on this website has helped me tremendously. Thank you for all of your time & work.

 85. A lot of thanks for your entire work on this web site. My aunt loves making time for research and it’s really easy to see why. Many of us know all about the lively medium you present sensible tips and hints via the blog and as well as inspire participation from website visitors about this point so our own child is really understanding a great deal. Enjoy the remaining portion of the year. You’re the one conducting a wonderful job.

 86. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get three e-mails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service? Thank you!

 87. I just couldn’t leave your website prior to suggesting that I really loved the standard info a person supply for your guests? Is gonna be again ceaselessly to check out new posts

 88. Excellent beat ! I would like to apprentice whilst you amend your web site, how could i subscribe for a weblog web site? The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered vibrant transparent concept

 89. Awsome info and straight to the point. I don’t know if this is actually the best place to ask but do you guys have any thoughts on where to get some professional writers? Thx :)

 90. Woah! I’m really enjoying the template/theme of this blog. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s tough to get that “perfect balance” between superb usability and visual appearance. I must say that you’ve done a excellent job with this. Additionally, the blog loads extremely quick for me on Chrome. Outstanding Blog!

 91. Undeniably consider that that you said. Your favourite justification appeared to be at the web the easiest thing to understand of. I say to you, I definitely get annoyed at the same time as folks consider worries that they just do not realize about. You controlled to hit the nail upon the top as smartly as outlined out the whole thing with no need side-effects , other folks could take a signal. Will likely be back to get more. Thank you

 92. This is very interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your fantastic post. Also, I’ve shared your web site in my social networks!

 93. Utterly pent articles, Really enjoyed looking through.

 94. I truly appreciate this post. I have been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thx again

 95. I enjoy what you guys are usually up too. Such clever work and exposure! Keep up the great works guys I’ve you guys to my personal blogroll.

 96. Somebody essentially help to make seriously articles I would state. This is the first time I frequented your website page and thus far? I surprised with the research you made to make this particular publish incredible. Fantastic job!

 97. I truly enjoy looking at on this website , it has got excellent posts.

 98. Great write-up, I am normal visitor of one?¦s website, maintain up the nice operate, and It is going to be a regular visitor for a long time.

 99. This web site is really a walk-through for all of the info you wanted about this and didn’t know who to ask. Glimpse here, and you’ll definitely discover it.

 100. Hola! I’ve been reading your blog for some time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Atascocita Tx! Just wanted to mention keep up the good job!

 101. Howdy! Quick question that’s completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My blog looks weird when browsing from my iphone 4. I’m trying to find a template or plugin that might be able to correct this issue. If you have any recommendations, please share. Many thanks!

 102. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was great. I do not know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you are not already ;) Cheers!

 103. Having read this I thought it was very informative. I appreciate you taking the time and effort to put this article together. I once again find myself spending way to much time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!

 104. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d definitely donate to this fantastic blog! I guess for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to fresh updates and will talk about this blog with my Facebook group. Chat soon!

 105. Simply a smiling visitor here to share the love (:, btw great design and style.

 106. I like what you guys are up also. Such clever work and reporting! Carry on the excellent works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my site :)

 107. I have been absent for some time, but now I remember why I used to love this blog. Thank you, I will try and check back more frequently. How frequently you update your website?

 108. Magnificent beat ! I would like to apprentice even as you amend your web site, how could i subscribe for a blog web site? The account aided me a applicable deal. I had been a little bit familiar of this your broadcast provided brilliant clear concept

 109. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you! However, how can we communicate?

 110. Thankyou for all your efforts that you have put in this. very interesting info .

 111. Woah! I’m really enjoying the template/theme of this site. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very hard to get that “perfect balance” between usability and visual appearance. I must say that you’ve done a superb job with this. Additionally, the blog loads very fast for me on Internet explorer. Excellent Blog!

 112. Thank you for sharing excellent informations. Your web site is very cool. I am impressed by the details that you¦ve on this blog. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found just the information I already searched all over the place and just couldn’t come across. What a great web-site.

 113. Hello there, I found your website by way of Google while searching for a similar subject, your website got here up, it looks great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

 114. Hiya, I’m really glad I have found this information. Today bloggers publish just about gossips and net and this is really frustrating. A good web site with exciting content, this is what I need. Thank you for keeping this website, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Can’t find it.

 115. I just couldn’t go away your site prior to suggesting that I really loved the standard information an individual supply in your visitors? Is gonna be back continuously to investigate cross-check new posts

 116. Hey there! I’ve been reading your blog for a while now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Austin Tx! Just wanted to say keep up the fantastic work!

 117. Wonderful website you have here but I was curious if you knew of any forums that cover the same topics talked about here? I’d really love to be a part of community where I can get responses from other knowledgeable individuals that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know. Appreciate it!

 118. of course like your web-site however you have to take a look at the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I find it very troublesome to tell the truth on the other hand I’ll definitely come again again.

 119. hello there and thank you for your information – I’ve certainly picked up something new from right here. I did however expertise several technical points using this web site, since I experienced to reload the website lots of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances times will often affect your placement in google and can damage your high-quality score if advertising and marketing with Adwords. Well I am adding this RSS to my e-mail and can look out for much more of your respective interesting content. Make sure you update this again very soon..

 120. Some genuinely wonderful articles on this site, thankyou for contribution.

 121. Rattling great information can be found on web site.

 122. You made some first rate points there. I seemed on the internet for the problem and found most people will associate with with your website.

 123. Hello my friend! I want to say that this article is amazing, nice written and include almost all important infos. I’d like to peer more posts like this.

 124. I like this web site very much, Its a real nice berth to read and get information. “Anyone can stop a man’s life, but no one his death a thousand doors open on to it. – Phoenissae” by Lucius Annaeus Seneca.

 125. There is noticeably a lot to know about this. I think you made some good points in features also.

 126. Good write-up, I’m regular visitor of one’s blog, maintain up the excellent operate, and It is going to be a regular visitor for a long time.

 127. Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a little bit, but instead of that, this is magnificent blog. An excellent read. I will certainly be back.

 128. I love it when people come together and share opinions, great blog, keep it up.

 129. Wow, marvelous weblog layout! How lengthy have you ever been running a blog for? you make blogging look easy. The whole glance of your website is excellent, as well as the content material!

 130. Real good visual appeal on this site, I’d value it 10 10.

 131. This site is my inhalation, really superb pattern and perfect content material.

 132. That is the suitable blog for anyone who desires to search out out about this topic. You realize so much its nearly onerous to argue with you (not that I actually would want…HaHa). You positively put a brand new spin on a topic thats been written about for years. Great stuff, simply nice!

 133. I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this blog. I am hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing abilities has inspired me to get my own blog now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a good example of it.

 134. I’ve been surfing online more than 3 hours lately, yet I by no means found any fascinating article like yours. It is pretty worth enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made good content as you probably did, the internet shall be much more helpful than ever before.

 135. Fantastic website. Plenty of useful information here. I am sending it to some buddies ans also sharing in delicious. And naturally, thank you for your effort!

 136. Hi , I do believe this is an excellent blog. I stumbled upon it on Yahoo , i will come back once again. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and help other people.

 137. Thank you a lot for sharing this with all folks you actually understand what you’re talking about! Bookmarked. Please additionally consult with my website =). We could have a hyperlink exchange contract among us!