რეზოლუციის პროექტი სასამართლოებში „კლანური მმართველობის“ შესახებ – პრეზენტაცია „მთავარში“

„…მოსამართლეთა კლანმა, რომელიც წინა ხელისუფლების დროს მართავდა და აკონტროლებდა სასამართლოს, კვლავ მოიპოვა ძალაუფლება სასამართლოში, ხელში ჩაიგდო იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, დაიწყო სასამართლო კორპუსიდან მოწინააღმდეგეების განდევნა და საკუთარი მომხრეების უვადოდ დანიშვნა….სასამართლოში კლანური მმართველობა ძირს უთხრის ჭეშმარიტ სამოსამართლო ღირებულებებს, მოსამართლეებში ნერგავს შიშს, კონფორმიზმს, ნეპოტიზმს, ფარული გარიგების კულტურას, დევნის კრიტიკულ აზრს…“ – ეს გახლავთ ამონარიდი რეზოლუციის პროექტიდან, რომელიც 18-მა ცნობილმა, ყოფილმა მოსამართლეებმა თუ თანამდებობის პირებმა შეიმუშავეს და დღეს „მედიაცენტრ მთავარში“ გაასაჯაროვეს.

„მედიაცენტრი მთავარი“ რეზოლუციის პროექტს უცვლელად გთავაზობთ:

„საქართველოს პარლამენტი, აცნობიერებს რა, რომ დამოუკიდებელი სასამართლო სამართლის უზენაესობის და ადამიანის უფლებათა დაცვის ქვაკუთხედია, რომლის გარეშეც შეუძლებელია სამართლიანობის დამკვიდრება და ქვეყნის გრძელვადიანი სტაბილური განვითარება; ითვალისწინებს რა, რომ 2004 წლის შემდეგ სასამართლომ თავი დააღწია სისტემურ კორუფციას და გადადგა ნაბიჯები ინსტიტუციური განვითარების მიმართულებით, თუმცა, სასამართლოში ჩამოყალიბდა მოსამართლეთა ორგანიზებული ჯგუფი (მოსამართლეთა კლანი), რომელმაც ხელში ჩაიგდო სასამართლოს მართვის ბერკეტები და სხვადასხვა ფორმალური და არაფორმალური მექანიზმებით უზრუნველყოფდა აღმასრულებელი ხელისუფლებისადმი სასამართლო სისტემის მორჩილებას და პოლიტიკური დავალებების შესრულებას.

ითვალისწინებს რა, რომ 2012 წელს ხელისუფლებაში მოსული ქართული ოცნების ერთ-ერთ მთავარ წინასაარჩევნო დაპირებას სამართლიანობის აღდგენა და დამოუკიდებელი სასამართლოს შექმნა წარმოადგენდა, რისთვისაც 2013-2016 წლებში ხელისუფლებამ შეიმუშავა საკანონმდებლო პაკეტი და დაიწყო სასამართლო რეფორმის ახალი ეტაპი, რომელიც მნიშვნელოვან სიახლეებს ითვალისწინებდა, თუმცა, სხვადასხვა მიზეზთა გამო ამ ცვლილებებმა შედეგად ვერ მოიტანა სასამართლო სისტემის გაჯანსაღება და სასამართლო სისტემის მიმართ ნდობის გაზრდა. მოსამართლეთა კლანმა, რომელიც წინა ხელისუფლების დროს მართავდა და აკონტროლებდა სასამართლოს, კვლავ მოიპოვა ძალაუფლება სასამართლოში, ხელში ჩაიგდო იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, დაიწყო სასამართლო კორპუსიდან მოწინააღმდეგეების განდევნა და საკუთარი მომხრეების უვადოდ დანიშვნა;

აღიარებს რა, რომ სასამართლოში არსებული კრიზისულ მდგომარეობა დღემდე არასოდეს გამხდარა სათანადო პოლიტიკურ-სამართლებრივი შეფასების საგანი, რამაც არსებული კრიზისის გაღრმავება და სასამართლო რეფორმის ჩიხში შესვლა გამოიწვია. ითვალისწინებს რა, რომ ბოლო პერიოდში განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებებით, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს გადაეცა ძალაუფლება უვადოდ დააკომპლექტოს საერთო სასამართლოების სისტემა უზენაესი სასამართლოს ჩათვლით;

ითვალისწინებს რა, რომ 2018 წლის დეკემბერში იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ საქართველოს პარლამენტს წარუდგინა სათანადო კრიტერიუმების და გონივრული პროცედურების გარეშე შედგენილი 10 კაციანი სია, რომელმაც, როგორც მისი შექმნის პროცესის, ასევე, შინაარსის გამო, ფართო საზოგადოებრივი პროტესტი გამოიწვია, რაც საბოლოო ჯამში საპარლამენტო უმრავლესობის რღვევასა და პოლიტიკურ კრიზისშიც გადაიზარდა. პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე პროტესტის ნიშნად თანამდებობიდან გადადგა, საქართველოს პარლამენტმა სიის განხილვა შეაჩერა, ხოლო სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურმა ნაწილმა მოითხოვა კლანის წევრების გადადგომა;

აღიარებს რა, რომ 2019 წლის წლის მარტში საქართველოს პარლამენტმა, ფართო საზოგადოებრივი და საერთაშორისო კრიტიკის, ვენეციის კომისიის, ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის, აგრეთვე სხვა საერთაშორისო აქტორების მკვეთრად უარყოფითი შეფასების მიუხედავად, დაამტკიცა საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში ცვლილებები, რომლითაც ფართო დისკრეციას აძლევს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ფარული კენჭისყრით დააკომპლექტოს საქართველოს უზენაესი სასამართლო.

ითვალისწინებს რა, რომ კლანი და მისი ხელმძღვანელები ჩამოყალიბდნენ პოლიტიკური პროცესების მხარედ, აქტიურად მონაწილეობენ საჯარო პოლიტიკურ-საარჩევნო დებატებში და ძირს უთხრიან სასამართლო ხელისუფლების პოლიტიკური ნეიტრალობის პრინციპს;

ითვალისწინებს რა, რომ სასამართლოში კლანური მმართველობა ძირს უთხრის ჭეშმარიტ სამოსამართლო ღირებულებებს, მოსამართლეებში ნერგავს შიშს, კონფორმიზმს, ნეპოტიზმს, ფარული გარიგების კულტურას, დევნის კრიტიკულ აზრს და ინდივიდუალიზმს, შესაბამისად, მორალურად ანადგურებს სასამართლოს სისტემას და ამ ფერხულში ითრევს სასამართლოში შესულ ახალ კადრებს; ითვალისწინებს რა, რომ სასამართლო სისტემაში კლანური მმართველობის გამყარება ნიშნავს ხელისუფლებისადმი მორჩილი და მანკიერი სასამართლო სისტემის ხანგრძლივი დროით შენარჩუნებას, რომელსაც არ აქვს საზოგადოებრივი ნდობა და რომელიც ვერ უზრუნველყოფს ადამიანის უფლებათა დაცვას, კონფლიქტების მშვიდობიან მოგვარებას, საფრთხეს შეუქმნის ქვეყნის მშვიდობიან და დემოკრატიულ განვითარებას.

ყოველივე აღნიშნულიდან გამომდინარე საქართველოს პარლამენტი ადგენს:

1. უარყოფითად შეფასდეს სასამართლოში არსებული კლანური მმართველობა და მისი შედეგები;

2. პარლამენტის დადგენილებით შეიქმნას სასამართლო სისტემაში არსებული ვითარების შემსწავლელი კომისია (ქვემოთ „კომისია“), რომლის შემადგენლობაში შევლენ როგორც საპარლამენტო, ასევე, არასაპარლამენტო პოლიტიკური პარტიების, სამოქალაქო საზოგადოების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, აკადემიური წრეების წარმომადგენლები;

3. კომისიამ 2019 წლის 1 პირველ სექტემბრამდე შეისწავლოს სასამართლო სისტემაში არსებული მდგომარეობა, განსაკუთრებით, კლანური მმართველობის კუთხით და წარმოადგინოს სასამართლო სისტემის გაჯანსაღების გეგმა, ასევე, საკანონმდებლო წინადადებები კლანური მმართველობის და მისი ნეგატიური შედეგების აღმოფხვრის მიზნით;

4. 2019 წლის 1 დეკემბრამდე საქართველოს პარლამენტმა მიიღოს საკანონმდებლო ღონისძიებები სასამართლოში არსებული კლანური მმართველობის დასრულების და სასამართლო სისტემის რეალური რეფორმირების მიზნით“.

რეზოლუციის პროექტის ავტორები არიან: კახა კოჟორიძე, კახა წიქარიშვილი, ანა ნაცვლიშვილი, მაია ბაქრაძე, ბესიკ სისვაძე, უჩა ნანუაშვილი, თამარ ლალიაშვილი, ზაზა ხატიაშვილი, სოსო ბარათაშვილი, ლია მუხაშავრია, ირაკლი კორძახია, ბესიკ ლოლაძე, ირაკლი კუპრაძე, ლევან თოთლაძე, ლაშა არველაძე, ხათუნა გრიგალაშვილი, ირაკლი გაბრიჩიძე და თამარ გეგელია.

მსგავსი თემები

66 Thoughts to “რეზოლუციის პროექტი სასამართლოებში „კლანური მმართველობის“ შესახებ – პრეზენტაცია „მთავარში“”

 1. Unquestionably believe that which you stated. Your favorite reason seemed to be on the net the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people think about worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 2. Really great info can be found on blog.

 3. Thank you for another informative website. Where else could I get that kind of information written in such an ideal way? I’ve a project that I am just now working on, and I have been on the look out for such information.

 4. Hi there, I found your blog by means of Google at the same time as searching for a similar subject, your web site got here up, it seems great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

 5. I always was interested in this topic and stock still am, regards for posting.

 6. I love the efforts you have put in this, appreciate it for all the great articles.

 7. Thanks for this fantastic post, I am glad I discovered this website on yahoo.

 8. I view something really special in this web site.

 9. Hiya, I am really glad I’ve found this information. Nowadays bloggers publish just about gossips and web and this is really irritating. A good site with interesting content, that is what I need. Thank you for keeping this site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Can not find it.

 10. I take pleasure in, cause I found exactly what I was taking a look for. You have ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

 11. You have mentioned very interesting points! ps decent internet site.

 12. Thank you for some other magnificent post. Where else may just anybody get that kind of info in such a perfect approach of writing? I have a presentation subsequent week, and I am at the search for such info.

 13. You completed some fine points there. I did a search on the issue and found a good number of people will agree with your blog.

 14. Thanks – Enjoyed this article, how can I make is so that I get an alert email every time you write a fresh post?

 15. Magnificent beat ! I wish to apprentice at the same time as you amend your website, how could i subscribe for a weblog website? The account aided me a appropriate deal. I were a little bit acquainted of this your broadcast offered vibrant transparent concept

 16. I love the efforts you have put in this, thanks for all the great blog posts.

 17. I like this website very much, Its a very nice berth to read and get info . “Young men think old men are fools but old men know young men are fools.” by George Chapman.

 18. Once I initially commented I clicked the -Notify me when new feedback are added- checkbox and now each time a remark is added I get four emails with the same comment. Is there any means you may take away me from that service? Thanks!

 19. This is a very good tips especially to those new to blogosphere, brief and accurate information… Thanks for sharing this one. A must read article.

 20. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is wonderful blog. A great read. I will certainly be back.

 21. I envy your piece of work, appreciate it for all the informative articles.

 22. Hello, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam feedback? If so how do you prevent it, any plugin or anything you can advise? I get so much lately it’s driving me mad so any support is very much appreciated.

 23. I like this web site its a master peace ! Glad I found this on google .

 24. Please let me know if you’re looking for a article author for your weblog. You have some really great articles and I think I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d love to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine. Please shoot me an e-mail if interested. Thanks!

 25. Hmm is anyone else experiencing problems with the pictures on this blog loading? I’m trying to figure out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any suggestions would be greatly appreciated.

 26. Very fantastic information can be found on site.

 27. I’m extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it is rare to see a nice blog like this one these days..

 28. Yay google is my world beater aided me to find this great web site! .

 29. Hello very nice site!! Guy .. Beautiful .. Superb .. I will bookmark your blog and take the feeds also?KI’m glad to search out so many helpful info right here within the submit, we want develop extra strategies on this regard, thanks for sharing. . . . . .

 30. I like the valuable info you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here regularly. I’m quite certain I will learn a lot of new stuff right here! Best of luck for the next!

 31. Hello There. I discovered your blog using msn. That is a very neatly written article. I will be sure to bookmark it and come back to learn more of your useful information. Thanks for the post. I will certainly return.

 32. You should take part in a contest for among the finest blogs on the web. I will advocate this web site!

 33. web

  I like this post, enjoyed this one thank you for posting. “It is well to give when asked but it is better to give unasked, through understanding.” by Kahlil Gibran.

 34. Howdy! I’m at work surfing around your blog from my new iphone 4! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts! Keep up the excellent work!

 35. Hi there! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I really enjoy reading your articles. Can you recommend any other blogs/websites/forums that go over the same subjects? Thank you so much!

 36. Thank you for sharing with us, I conceive this website truly stands out : D.

 37. What i do not understood is if truth be told how you are no longer really a lot more well-favored than you might be now. You’re very intelligent. You know thus considerably in terms of this topic, made me for my part imagine it from numerous numerous angles. Its like women and men aren’t fascinated unless it¦s something to do with Lady gaga! Your individual stuffs great. At all times handle it up!

 38. This design is wicked! You obviously know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Fantastic job. I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

 39. Thank you, I have just been searching for info about this subject for ages and yours is the greatest I’ve came upon till now. However, what concerning the bottom line? Are you positive about the supply?

 40. I am constantly invstigating online for tips that can help me. Thx!

 41. I’m not sure exactly why but this blog is loading extremely slow for me. Is anyone else having this problem or is it a issue on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 42. Hello my loved one! I wish to say that this post is amazing, great written and include approximately all significant infos. I’d like to see more posts like this.

 43. I do believe all of the ideas you’ve presented to your post. They are really convincing and will certainly work. Nonetheless, the posts are very quick for novices. Could you please extend them a little from subsequent time? Thanks for the post.

 44. Real fantastic visual appeal on this internet site, I’d rate it 10 10.

 45. This design is spectacular! You obviously know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Great job. I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

 46. Greetings! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I genuinely enjoy reading your posts. Can you suggest any other blogs/websites/forums that go over the same topics? Appreciate it!

 47. I was suggested this blog by way of my cousin. I am not certain whether or not this submit is written by means of him as no one else understand such specific about my difficulty. You’re wonderful! Thanks!

 48. Hi, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, fantastic blog!

 49. I love gathering useful info, this post has got me even more info! .

 50. It’s hard to find knowledgeable people on this topic, but you sound like you know what you’re talking about! Thanks

 51. I like what you guys are up too. Such smart work and reporting! Carry on the superb works guys I’ve incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my site :)

 52. I have to express some thanks to the writer for bailing me out of this setting. Right after looking out throughout the the net and finding solutions which were not beneficial, I believed my life was gone. Being alive devoid of the approaches to the difficulties you have resolved through your main article is a serious case, as well as those which might have in a wrong way damaged my career if I had not noticed your blog post. That understanding and kindness in dealing with every item was excellent. I am not sure what I would have done if I hadn’t encountered such a thing like this. I am able to at this moment look forward to my future. Thanks very much for your professional and results-oriented help. I will not hesitate to recommend the website to anybody who needs to have care on this issue.

 53. Those are yours alright! . We at least need to get these people stealing images to start blogging! They probably just did a image search and grabbed them. They look good though!

 54. Nice blog here! Also your web site loads up fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as fast as yours lol

 55. Yesterday, while I was at work, my cousin stole my iphone and tested to see if it can survive a 30 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now broken and she has 83 views. I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!

 56. hi!,I love your writing so so much! proportion we keep up a correspondence more approximately your post on AOL? I require a specialist in this space to resolve my problem. May be that’s you! Looking forward to look you.

 57. Some truly marvelous work on behalf of the owner of this site, perfectly great content.

 58. I really like your writing style, wonderful information, thankyou for posting : D.

 59. whoah this blog is fantastic i like reading your posts. Stay up the good paintings! You already know, a lot of individuals are looking round for this information, you could aid them greatly.

 60. There are some interesting points in time in this article however I don’t know if I see all of them middle to heart. There’s some validity but I’ll take maintain opinion till I look into it further. Good article , thanks and we want more! Added to FeedBurner as well

 61. I am really inspired with your writing talents as smartly as with the format for your weblog. Is that this a paid topic or did you modify it yourself? Either way keep up the excellent high quality writing, it’s rare to peer a great weblog like this one these days..

 62. I am continually looking online for posts that can help me. Thx!

 63. Hi, i believe that i noticed you visited my weblog thus i came to “go back the choose”.I’m attempting to find things to improve my site!I assume its adequate to make use of some of your ideas!!

 64. Nice read, I just passed this onto a friend who was doing a little research on that. And he actually bought me lunch as I found it for him smile Therefore let me rephrase that: Thank you for lunch!

 65. Wow, marvelous blog layout! How lengthy have you been blogging for? you made running a blog glance easy. The overall glance of your website is fantastic, let alone the content!

 66. Thank you for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do a little research about this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. I am very glad to see such fantastic information being shared freely out there.