მე-4 და მე-6 კლასის მოსწავლეებს გამოცდების ჩააბარება მოუწევთ

“შეფასება განვითარებისთვის” – ასე ჰქვია შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ახალ პროექტს, რომელიც ქართულ ენასა და ლიტერატურაში (წიგნიერება) და მათემატიკაში (რაოდენობრივი წიგნიერება) მე-4 და მე-6 კლასების მოსწავლეების ტესტირებას ითვალისწინებს.

ნაეკის ინფორმაციით, სპეციალურად პროექტისათვის იქმნება სასკოლო შეფასების ელექტრონული პლატფორმა, რომლის საშუალებითაც დარეგისტრირდებიან მოსწავლეები და ამავე პლატფორმაზე გაივლიან ტესტირებას.

„შეფასება განვითარებისათვის“ – ეს არის პროექტი სკოლებისთვის, რომელიც სკოლას შესაძლებლობას მისცემს, დააკვირდეს სწავლა-სწავლების ტენდენციებს როგორც ცალკეული კლასის, ასევე ზოგადად, სკოლის დონეზე. მნიშვნელოვანია, რომ მიღებული შეფასება მოსწავლის წლიურ შეფასებაზე არ აისახება. შედეგები კი დაეხმარება მოსწავლეებსა და მშობლებს, თვალი ადევნონ სასწავლო პროცესის პროგრესს და მიიღონ ინფორმაცია სასწავლო საჭიროებების შესახებ. 2020 წლის დასაწყისში მოხდება ელექტრონული პლატფორმის გამოცდა, გაზაფხულზე კი დაიწყება პროექტის პილოტირება. პირველ ეტაპზე მასში 200-მდე სკოლის მეოთხე და მეექვსე კლასელი მოსწავლეები ჩაერთვებიან. მომავალში ამ პროექტში მეათე კლასელების ჩართვაც იგეგმება.

პროექტი „შეფასება განვითარებისათვის“ მოიცავს: მოსწავლეების ტესტირებას ელექტრონული ფორმატის საშუალებით – მოსწავლეები წინასწარ დარეგისტრირდებიან და ტესტირებას გაივლიან ელექტრონულად; შეფასების შედეგების ასახვას – მოსწავლეს, მასწავლებელს, სკოლის ადმინისტრაციას, მშობელს საკუთარი მომხმარებლის სახელი ექნება, რომლებითაც შეძლებენ სისტემაში შესვლას.

შედეგების ანალიზი საშუალებას მისცემს: მასწავლებლებს – დააკვირდნენ ამა თუ იმ მოსწავლის განვითარებას და გაიგონ, რა პრობლემები აქვს მას სწავლის დროს; ასევე, დააკვირდნენ კლასში გამოკვეთილ ტენდენციებს; დაგეგმონ შესაბამისი ინტერვენციები როგორც კონკრეტული მოსწავლის, ასევე საკლასო დონეზე; მშობლებს – დააკვირდნენ შვილის პროგრესს და ჩართულნი იყვნენ სასწავლო პროცესში; სკოლებს – შეფასებებისა და მონაცემთა ანალიზის საფუძველზე დაამუშაონ და შეადგინონ სკოლის განვითარების სტრატეგია”,- აცხადებენ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრში.

მსგავსი თემები