,,გასტერილებული, ჯანმრთელი და არააგრესიული ძაღლი იცავს უბანს სხვა ძაღლების შემოსვლისაგან”- მიუსაფარი ცხოველების სტერილიზაცია/კასტრაციის პროექტი

ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო მიუსაფარი ცხოველების სტერილიზაცია/კასტრაციის პროექტის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს.
,,გასტერილებული, ჯანმრთელი და არააგრესიული ძაღლი იცავს უბანს სხვა ძაღლების შემოსვლისაგან. ბინადრობის არეალიდან ძაღლის გაყვანის შემთხვევაში, მის ადგილს სხვა- პატრონის მიერ ქუჩაში დატოვებული, ან რეგიონებიდან მიგრირებული ძაღლები დაიკავებენ,”- წერს ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო მიუსაფარი ცხოველების სტერილიზაცია/კასტრაციის პროექტის შესახებ.

მსგავსი თემები