ევროპარლამენტმა მიიღო კანონი, რომელიც ევროკავშირის სანქციების დარღვევისა და გვერდის ავლისთვის 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს

ევროპარლამენტმა მიიღო კანონი, რომელიც ევროკავშირის სანქციების დარღვევისთვის და გვერდის ავლისთვის სასჯელს ითვალისწინებს. ინიციატივას მხარი დაუჭირა 543-მა დეპუტატმა, 45 წინააღმდეგი იყო, 27-მა კი თავი შეიკავა.

ახლა კანონი ევროკავშირის საბჭომ უნდა დაამტკიცოს, შემდეგ ის ევროკავშირის ოფიციალურ ჟურნალში გამოქვეყნდება და გამოქვეყნებიდან 20 დღის შემდეგ ამოქმედდება. ამის შემდეგ, ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს ახალი წესების ეროვნულ კანონმდებლობასთან შესათავსებლად ერთი წელი ექნებათ.

ახალი კანონით დასჯად სამართალდარღვევად ასევე ჩაითვლება ფინანსური და იურიდიული კონსულტაციების გაწევა სანქციების დარღვევით. კანონი ადგენს სანქციების გვერდის ავლის განსაზღვრებას. კანონი უზრუნველყოფს სანქციების დარღვევისთვის ან გვერდის ავლისთვის სასჯელს. ეს ჩაითვლება სისხლის სამართლის დანაშაულად და ევროკავშირის ყველა წევრ სახელმწიფოში დაისჯება ხუთ წლამდე თავისუფლების აღკვეთით.

მსგავსი თემები