2020 წელს ბავშვებზე სექსუალური ძალადობისა და სქესობრივი ექსპლუატაციის 254 საქმეზე დაიწყო გამოძიება – “კოალიცია თანასწორობისთვის”

2020 წელს ბავშვებზე სექსუალური ძალადობისა და სქესობრივი ექსპლუატაციის 254 საქმეზე დაიწყო გამოძიება – ამის შესახებ “კოალიცია თანასწორობისთვის” ანგარიშში წერია.

დოკუმენტში ასევე ხაზგასმულია ბავშვთა კეთილდღეობის სფეროში დასაქმებული სოციალური მუშაკების საქმიანობაში არსებული სისტემური პრობლემებიც.

“კოალიცია თანასწორობისთვის” სტამბოლის კონვენციის შესრულების მონიტორინგის ჩრდილოვანი ანგარიში წარდგენა. მათი თქმით, ეს კონვენცია ეხება ქალთა მიმართ ძალადობას. ასევე დღეს მოხდა ჩრდილოვანი ანგარიშის გაგზავნა, სადაც საკუთარი პოზიციები წარუდგინეს აღნიშნულ კომიტეტს. წარუდგინეს პრობლემები და საკითხები, რომელიც აუცილებლად უნდა მოგვარდეს.

მსგავსი თემები