“ოცნების“ შიგნით გახარიასა და კალაძის დაჯგუფებებს შორის დაპირისპირებები დაიწყება, დაჭამენ ერთმანეთს” – ალეკო ელისაშვილი

  •  

ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლი თუ მარ­თლა გა­ე­რი­დე­ბა გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბის მი­ღე­ბას, „ქარ­თულ ოც­ნე­ბა­ში“ შიგ­ნით და­პი­რის­პი­რე­ბე­ბი და­ი­წყე­ბა. დღეს გა­ხა­რი­ას და კა­ლა­ძის დაჯ­გუ­ფე­ბე­ბია „ქარ­თულ ოც­ნე­ბა­ში“ ყვე­ლა­ზე ძლი­ე­რი და ისი­ნი და­უ­პი­რის­პირ­დე­ბი­ან ერ­თმა­ნეთს, ეს და­პი­რის­პი­რე­ბა კი, ძა­ლი­ან მალე გა­მო­ვა სა­აშ­კა­რა­ო­ზე, – ამის შე­სა­ხებ პარ­ტია „მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის“ ლი­დერ­მა ალე­კო ელი­საშ­ვილ­მა გა­ნა­ცხა­და.

რო­გორც ელი­საშ­ვილ­მა აღ­ნიშ­ნა, მას არ სჯე­რა, რომ ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლი მთლი­ა­ნად ჩა­ეხ­სნე­ბა „ქარ­თულ ოც­ნე­ბას“ და არა­ვის­თან კო­მუ­ნი­კა­ცია არ ექ­ნე­ბა. ელი­საშ­ვი­ლის თქმით, მნიშ­ვნე­ლო­ვან გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბებს გუნდში ისევ ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლი მი­ი­ღებს.

„ალ­ბათ, რამ­დე­ნი­მე ადა­მი­ან­თან და­ი­ტო­ვებს კავ­შირს და ყვე­ლა­ზე დიდ და მნიშ­ვნე­ლო­ვან გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბებს, დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი ვარ, მას შე­უ­თან­ხმე­ბენ. ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლი თუ მარ­თლა გა­ე­რი­დე­ბა გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბის მი­ღე­ბას, „ქარ­თულ ოც­ნე­ბა­ში“ შიგ­ნით და­პი­რის­პი­რე­ბე­ბი და­ი­წყე­ბა. კარ­გად ვი­ცით, რომ რამ­დე­ნი­მე ფრაქ­ცია და დაჯ­გუ­ფე­ბაა. ვინც გა­ი­მარ­ჯვებს, მათ­თან ექ­ნე­ბა კონ­ტაქ­ტი. დღეს გა­ხა­რი­ას და კა­ლა­ძის დაჯ­გუ­ფე­ბე­ბია „ქარ­თულ ოც­ნე­ბა­ში“ ყვე­ლა­ზე ძლი­ე­რი და ისი­ნი და­უ­პი­რის­პირ­დე­ბი­ან ერ­თმა­ნეთს. ეს და­პი­რის­პი­რე­ბა ძა­ლი­ან მალე გა­მო­ვა სა­აშ­კა­რა­ო­ზე, ამა­ში დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი ვარ.

„ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის“ დიდი მკვლე­ვა­რი არ ვარ, ყვე­ლა ვხე­დავთ, რომ გა­ხა­რი­ა­სა და კა­ლა­ძე-კო­ბა­ხი­ძის ფრთას შო­რის და­პი­რის­პი­რე­ბა აქამ­დეც იყო, თა­ნაც ვრცელ­დე­ბა ინ­ფორ­მა­ცია, რომ კა­ლა­ძეს აქვს ამ­ბი­ცია პრე­მი­ე­რი იყოს. შე­სა­ბა­მი­სად, გა­ხა­რი­ას და კა­ლა­ძის და­პი­რის­პი­რე­ბა იქ­ნე­ბა და კა­ლა­ძეს წარ­მო­ად­გენს პარ­ტი­ა­ში კო­ბა­ხი­ძე. და­ჭა­მენ ერ­თმა­ნეთს!“, – გა­ნა­ცხა­და ელი­საშ­ვილ­მა.

მსგავსი თემები