აგენტი რობოტი (ვიდეო)

მომსახურე რობოტი, მასპინძელი რობოტი, ჰაერის დამატენიანებელი რობოტი და აგერ უკვე, აგენტი რობოტიც, რომელიც სასტუმროს პერიმეტრზე სტუმრებს აკონტროლებს და ამოწმებს სასტუმროში შესაშვებია თუ არა.

 

 

 

მსგავსი თემები