,,ვფიქრობთ, მიხეილ სააკაშვილი სასწრაფოდ უნდა იყოს განრიდებული საქართველოს ციხეთა სისტემას”- ”ემპათია”

,,მძიმე დიაგნოზების გათვალისწინებით, მკურნალობის არაეფექტურობის გათვალისწინებით, ვფიქრობთ, რომ მიხეილ სააკაშვილი სასწრაფოდ უნდა იყოს განრიდებული საქართველოს ციხეთა სისტემას,” – ამის შესახებ აღნიშნულია ცენტრ „ემპათიას“ განცხადებაში.

როგორც განცხადებაშია ნათქვამი, რთული და კომბინირებული დიაგნოზებისა და არასწორი მენეჯმენტის გათვალისწინებით, ფაქტია, რომ კლინიკა „ვივამედი“ ვერ უზრუნველყოფს პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის სწორად მართვასა და მკურნალობას.

„ექსპერტიზაში მონაწილეობდა 17 ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტი. ექსპერტიზის დასკვნა 2022 წლის 29 ნოემბერს გადაეცა ექსპერტიზის დამნიშნავ მხარეს. დამატებით, ექსპერტიზის ფარგლებში, წარმოდგენილი იქნა ამერიკელი ტოკსიკოლოგის დასკვნაც, რაც გასაჯაროვდა.

სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა, ადგილობრივი თუ საერთაშორისო სტანდარტებით, არის დამოუკიდებელი საქმიანობა, კერძოდ, ექსპერტები არიან დამოუკიდებელი პროფესიული საქმიანობის სუბიექტები და არ წარმოადგენენ არც ერთ მხარეს; შესაბამისად, ჩვენი დასკვნა ვერ იქნებოდა შეთანხმებული ვერც ერთ მხარესთან, მათ შორის, კლინიკა „ვივამედის“ ადმინისტრაციასთან (პენიტენციური სამსახურის კონტრაქტორი კლინიკა).

ექსპერტიზის მსვლელობისას, კოლეგიალობის პრინციპის გათვალისწინებით, ცენტრი „ემპათიას“ ექსპერტები თანამშრომლობდნენ და უზიარებდნენ მოსაზრებებს კლინიკა „ვივამედის“ კოლეგებს, პაციენტის მართვაში ჩართულ პროფესიონალებს. მათთვის გაზიარებული იქნა ჩვენი დიაგნოზები.

შვიდი თვის განმავლობაში კლინიკა „ვივამედში“ ვერ გაუმჯობესდა პაციენტის მდგომარეობა, პირიქით, ადგილი აქვს მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის დამძიმებას. შემთხვევის სირთულიდან და ინტოკსიკაციის ალბათობის გათვალისწინებით, მრავალი დასმული დიაგნოზის მიუხედავად, ვერ მოხერხდა ეტიოლოგიური ფაქტორების დადგენა. შესაბამისად, მიმდინარეობს სიმპტომური და შემანარჩუნებელი თერაპია, რაც ვერ აფერხებს მძიმე დიაგნოზების პროგრესირებას.

ამავდროულად, კლინიკა „ვივამედში“ პაციენტის ყოფნისას ადგილი ჰქონდა „საქართველოს კანონი პაციენტის უფლებების შესახებ“ უხეშ დარღვევას (თავი V. პირადი ცხოვრების კონფიდენციალობა და ხელშეუხებლობა: მუხლი 27 – სამედიცინო მომსახურების გამწევი ვალდებულია პაციენტის შესახებ მის ხელთ არსებული ინფორმაციის კონფიდენციალობა დაიცვას როგორც პაციენტის სიცოცხლეში, ისე მისი სიკვდილის შემდეგ) და პაციენტისათვის სენსიტიური კადრებისა და ვიდეოჩანაწერების გამჟღავნებას, რაც განიხილება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე – 3 მუხლის დარღვევად და წარმოადგენს ღირსების შემლახავი მოპყრობის კლასიკურ ნიმუშს. კლინიკა „ვივამედმა“ ვერ მოახერხა, როგორც მინიმუმ, აღნიშნული დარღვევის პრევენცია, უფრო მეტიც, ამ მიმართულებით კლინიკამ განცხადებაც კი არ გააკეთა, რაც, როგორც მინიმუმ, „მდუმარე თანხმობის“ ტოლფასია.

მაშასადამე, რთული და კომბინირებული დიაგნოზებისა და არასწორი მენეჯმენტის გათვალისწინებით, ფაქტია, რომ კლინიკა „ვივამედი“ – პენიტენციური სამსახურის კონტრაქტორი დაწესებულება, ვერ უზრუნველყოფს პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის სწორად მართვასა და მკურნალობას, აღნიშნულ პაციენტთან მიმართებაში, ვერ ფუნქციონირებს პენიტენციური სამსახურიდან დამოუკიდებელ რეჟიმში.

ინტოკსიკაციის ალბათობისა და პატიმრობის პირობებში მიხეილ სააკაშვილის მიმართ განგრძობადი წამებისა და არასათანადო მკურნალობის, ფსიქოლოგიური ზეწოლისა და შანტაჟის გათვალისწინებით, მძიმე დიაგნოზების გათვალისწინებით, მკურნალობის არაეფექტურობის გათვალისწინებით, ვფიქრობთ, რომ მიხეილ სააკაშვილი სასწრაფოდ უნდა იყოს განრიდებული საქართველოს ციხეთა სისტემას“, – აღნიშნულია განცხადებაში.

 

 

მსგავსი თემები