2021-2023 წლებში, საქართველოში 91 „საქმიანი ეზო“ მოეწყობა“ – ლევან დავითაშვილი

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა, ლევან დავითაშვილმა დღეს გრძელვადიანი ხედვის – „გარემოს დაცვა და სოფლის განვითარება 2030“ პრეზენტაცია გამართა. მინისტრმა განვითარების ხედვის მიმართულებებზე, მათ შორის, სატყეო რეფორმის მიმართულებით დეტალურად ისაუბრა. 

„სატყეო სექტორის რეფორმა არის ძალიან კომპლექსური. საქართველომ უკვე მიიღო ახალი ტყის კოდექსი და შექმნა ტყის მართვის ახლებური პოლიტიკა. რა თქმა უნდა, ამას სჭირდება განხორციელება. ჩვენ ინტენსიურად დავიწყეთ ახალი პოლიტიკის გატარება და ინვესტირება სატყეო სექტორის განსავითარებლად. შესაბამისად, 2021-2023 წლამდე, საქართველოში 91 „საქმიანი ეზო“ უნდა მოეწყოს. ეს გულისხმობს იმას, რომ 2023 წლისთვის სოციალური ჭრა, მოსახლეობის ტყეში შესვლა მერქნის მოპოვების მიზნით, რაც უამრავ პრობლემასთან, რისკთან, მათ შორის ჯანმრთელობის, არის დაკავშირებული, აღარ იქნება. ჩვენ თითოეულ მუნიციპალიტეტში, შემდგომი გადამუშავების მიზნით, მერქნული მასალა უნდა მივაწოდოთ როგორც კერძო სექტორს,  ბიზნესსექტორს, ისე ჩვენს მოსახლეობას“ – განაცხადა მინისტრმა.  

ლევან დავითაშვილის თქმით,  ასევე,  ჩნდება პირდაპირი წვდომა ნარჩენზე, რომელიც არის უნიკალური ბიომასა ალტერნატიული საწვავის გამოყენების კუთხით, როგორც მინიმუმ, მაგრამ სხვა მიზნებისთვისაც მას დიდი გამოყენების საშუალება აქვს.

„საქართველოში, იქ სადაც გვაქვს შეზღუდული სასოფლო-სამეურნეო სავარგული და სოფლის მეურნეობის შეზღუდული რესურსი, ზუსტად იქ გვაქვს მდიდარი ტყის რესურსი, რომელიც ასევე მდიდარია არამერქნული რესურსითაც. არამერქნული რესურსების გამოყენება, ტყეში ეკოინფრასტრუქტურის განვითარება და ეკოტურისტული ბიზნესის განვითარება არის ალტერნატიული შემოსავლები სატყეო სააგენტოსთვის და ასევე, ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი ჩვენი ეკონომიკის განვითარებისთვის.  უკვე დავიწყეთ ინტენსიურად „საქმიანი ეზოების“ მოწყობა, ახალი ინფრასტრუქტურის შექმნა, მაგრამ 30 წლისთვის სრულად მოვახდენთ მოსახლეობისთვის მერქნული რესურსებით მომარაგებას ფაქტობრივად მათ საცხოვრებელ არეალთან ძალიან ახლოს“, – განაცხადა ლევან დავითაშვილმა.

მსგავსი თემები