საზღვარზე შემოსვლისას, ბავშვები „პისიარ“ ტესტისგან თავისუფლდებიან

საქართველოს მთავრობის დადგენილებით, საქართველოს საზღვარზე შემოსული 10 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის „პისიარ“ ტესტის წარდგენა სავალდებულო არ იქნება.  ასევე, მათ ტესტის 3 დღის ვადაში წარდგენაც არ მოეთხოვებათ.

მთავრობის №322 დადგენილება უკვე ძალაშია და ის საკანონმდებლო მაცნეშიც გამოქვეყნდა.

მსგავსი თემები