პირველკლასელთა რეგისტრაციის წესში ცვლილება შედის – ინფორმაცია მშობლებისთვის!

„2025-2026 სასწავლო წლიდან დაწყებით საფეხურზე სწავლის დაწყების შესაძლებლობა, მშობლის სურვილის შემთხვევაში, დამატებით მიეცეთ ბავშვებს, რომელთაც 6 წელი შეუსრულდებათ სასწავლო წლის დაწყების თარიღის მომდევნო დღიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით“, – ვკითხულობთ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ მომზადებულ კანონპროექტში „ზოგადი განათლების შესახებ“, რომელიც საკანონმდებლო ორგანოს უკვე წარედგინა.

სამინისტროს განმარტებით, გაანალიზებულ იქნა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია, რომლის თანახმად ბავშვების რაოდენობა, რომელთაც 2024 წლის 16 სექტემბრიდან 1 დეკემბრამდე და 2025 წლის 16 სექტემბრიდან 1 იანვრამდე უსრულდებათ 6 წელი, საქართველოს მასშტაბით თითოეული მუნიციპალიტეტის მიხედვით უკვე არ ქმნის დაუძლეველ წინააღმდეგობას, რომ გათვალისწინებულ იქნეს მშობელთა მოთხოვნა, მათი შვილების პირველ კლასში ჩარიცხვასთან დაკავშირებით.

„შესაბამისად, მიზანშეწონილია 2024-2025 სასწავლო წელს დაწყებით საფეხურზე სწავლის დაწყების შესაძლებლობა, მშობლის სურვილის შემთხვევაში, დამატებით მიეცეთ ბავშვებს, რომელთაც 6 წელი შეუსრულდებათ სასწავლო წლის დაწყების თარიღის მომდევნო დღიდან 1 დეკემბრამდე, ხოლო 2025-2026 სასწავლო წლიდან დაწყებით საფეხურზე სწავლის დაწყების შესაძლებლობა, მშობლის სურვილის შემთხვევაში, დამატებით მიეცეთ ბავშვებს, რომელთაც 6 წელი შეუსრულდებათ სასწავლო წლის დაწყების თარიღის მომდევნო დღიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით“, – ვკითხულობთ „ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში შესატან ცვლილებათა ჩამონათვალში.

როგორც ირკვევა, 2024-2025 სასწავლო წლისთვის სასკოლო ასაკის პირველ დეკემბრამდე გადაწევის შემთხვევაში მოსწავლეთა რაოდენობა მაქსიმუმ 5000 ერთეულით გაიზრდება. ანალოგიურად, მაქსიმუმ 5000 ერთეულით გაიზრდება მოსწავლეთა რაოდენობა 2025-2026 სასწავლო წლიდან სასკოლო ასაკის 31 დეკემბრის ჩათვლით გადაწევის შემთხვევაში.

ამ დროისთვის, კანონში 2023 წლის 14 მაისს შეტანილი ცვლილების შედეგად, დაწყებით საფეხურზე სწავლის დაწყების ასაკია 6 წელი, რომელიც პირს 1 ნოემბრამდე უსრულდება და იგი უფლებამოსილია მშობლის გადაწყვეტილებით ნებაყოფლობით დაიწყოს სწავლა ზოგადი განათლების დაწყებით საფეხურზე.

დაპირება, დაწყებით საფეხურზე სწავლის დაწყების ასაკის ეტაპობრივად გადაწევის შესახებ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მხრიდან იქნა გაცემული.

მსგავსი თემები