SJC: რუსული კანონის მიღება შეუქცევადად დაგვაყენებს ავტორიტარულ რეჟიმად გარდაქმნის გზაზე

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი Freedom House კრიტიკულ ანგარიშს ეხმაურება. როგორც ორგანიზაციაში აღნიშნავენ, ანგარიშში გაკეთებულმა დასკვნებმა უფრო ცხადი გახადა საფრთხეები, რომლის წინაშეც ქვეყანა ამ კანონის მიღების შემთხვევაში აღმოჩნდება.

“ანგარიშში გაკეთებული დასკვნების მიხედვით, კიდევ უფრო ცხადი ხდება, რომ 2024 წელს რუსული კანონის მიღება საქართველოს შეუქცევადად დააყენებს ავტორიტარულ რეჟიმად გარდაქმნის გზაზე და განუსაზღვრელი ვადით შეზღუდავს ქვეყნის დემოკრატიულ სახელმწიფოდ ჩამოყალიბების პერსპექტივას. სწორედ ამიტომ, ქართულმა ოცნებამ პატივი უნდა სცეს 2023 წლის საზოგადოებრივი პროტესტის მონაპოვარს და საბოლოოდ თქვას უარი  კანონპროექტის მხარდაჭერაზე”, – ნათქვამია SJC-ს განცხადებაში.

***

Freedom House-მა დღეს ახალ ანგარიშს გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც საქართველო სერბეთსა და უნგრეთთან ერთად, ნახევრად კონსოლიდირებული ავტორიტარული რეჟიმების სიაშია შეყვანილი.

ანგარიშში აღნიშნულია, რომ მსგავს ქვეყნებში ძირითადი ინსტიტუტები, როგორიცაა მედია და სასამართლო გასცდნენ პოლიტიზაციის იმ დონეს, რომელიც დამახასიათებელია კლასიკური ჰიბრიდული რეჟიმებისთვის და ახლა “ფაქტობრივად, მმართველი პარტიის ტყვეობაში იმყოფებიან, რომელიც მათ ბოროტად, პარტიული და პირადი სარგებლობისთვის იყენებენ.”

დოკუმენტში ნათქვამია, რომ ამ მსგავსი რეჟიმების მქონე ქვეყნებისთვის დამახასიათებელია “დომინანტური ძალის პოლიტიკა.” ასეთ სახელმწიფოებში ოპოზიციას ან სამოქალაქო საზოგადოებას აქვს გარკვეული სივრცე მოქმედებისთვის, მაგრამ მმართველ პოლიტიკურ ფრაქციას შეუძლია თავიდან აიცილოს ნებისმიერი ცვლილება ხელმძღვანელობაში. ასეთი სახელმწიფოს მაგალითად კი დღევანდელი სერბეთია მოყვანილი.

Freedom House თავის ანგარიშში ასევე აღნიშნავს, რომ ამ კატეგორიის ქვეყნებში “დომინანტი ძალა” კრიტიკოსების დათრგუნვას, უმეტესად, ფარული ტაქტიკით ახდენს. სხვა შემთხვევაში კი ღიად გამოიყენება ისეთი შემზღუდავი კანონები, როგორიცაა უნგრეთის სუვერენიტეტის დაცვის ახალი აქტი. ამ კანონით, არსდება სახელმწიფო ინსტიტუტი, რომელსაც აქვს უფლება გააკონტროლოს, გამოიძიოს და აღნუსხოს არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობა.

ხაზგასმულია ასევე საშინაო და საერთაშორისო ზეწოლა. კერძოდ, ანგარიშის მიხედვით, როცა ასეთი ზეწოლა ძლიერია, ჰიბრიდული რეჟიმის ეს კატეგორია, ჩვეულებისამებრ, დათმობაზე მიდის. ამის მაგალითად დოკუმენტში საქართველო და 2023 წლის მარტში რუსული კანონის შემოღების წინააღმდეგ გამოწვეული პროტესტია მოყვანილი, როცა ხელისუფლება იძულებული გახდა უკან გაეწვია კანონპროექტი.

დოკუმენტის ქვეთავის ბოლოს კი აღნიშნულია, რომ ვინაიდან ავტოკრატიზებული ჰიბრიდები უახლოვდებიან მართვის სრულად ავტორიტარულ სტილებს, “საერთაშორისო საზოგადოებას არ უნდა ეშინოდეს, რომ მათ სწორედ ამგვარი რეჟიმების მსგავსად მოექცეს”. Freedom House არ გამორიცხავს სანქციების გამოყენების შესაძლებლობასაც.

“ავტოკრატიზებული ჰიბრიდები კვლავ რეაგირებენ საერთაშორისო ზეწოლაზე, ეს ევროკავშირმა ნათლად წარმოაჩინა ორბანის მხრიდან უკრაინის დაფინანსების საკითხის წინააღმდეგობის გაწევისას.

 

მსგავსი თემები