„ზრუნვა სოფელზე და ფერმერებზე“ – პროექტი ფერმერების მხარდასაჭერად

„სოფლის მეურნეობის ანტიკრიზისული გეგმის „ზრუნვა სოფელზე და ფერმერებზე“  ფარგლებში,  სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში ჩართულ ფერმერები და მეწარმეები სახელმწიფოსგან მნიშვნელოვან მხარდაჭერას იღებენ,“ – ამის სესახებ სოფლის მეურნეობის სამინისტროში აცხადებენ.

სპეციალისტები იმ პროექტებზე ამახვილებენ ყურადღებას, რითიც ფერმერები ისარგებლებენ:

„სასოფლო-სამეურნეო მიწის მესაკუთრეთა სტიმულირების სახელმწიფო  პროგრამის  ფარგლებში,  145,000-ზე მეტ   ფერმერს უკვე  დაერიცხა აგროქულები. დარიცხული სუბსიდიის ოდენობა 26 მლნ ლარს აჭარბებს. აგროქულების დარიცხვა გრძელდება.

აგროდიზელით ხელშეწყობის პროგრამით, 116,000-ზე მეტმა ბენეფიციარმა 30,000 ტონამდე მოცულობის  აგროდიზელის ფასდაკლების ბარათები  მიიღო. იმ ფერმერებმა, რომლებმაც უკვე გაანაღდეს ფასდაკლების ბარათები ჯამურად,  3,700,000  ლარზე  მეტი დაზოგეს.

აგროდაზღვევის  პროგრამის ფარგლებში 2020 წლის  15 აგვისტოს  მონაცემებით, სახელმწიფო აგროდაზღვევის პროგრამის ფარგლებში გაცემულია 16,000-ზე მეტი  პოლისი, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 18 %-ით მეტია.  დაზღვეულია 17,000 ჰექტარზე მეტი მიწის ფართობი, დაზღვეული მოსავლის ღირებულება 155 მლნ ლარს აღემატება.

მერძევეობის  დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, იმერეთის, კახეთის, სამეგრელო და ზემო სვანეთის, სამცხე-ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონიდან შემოსულია 1000-ზე მეტი განაცხადი. 

შეღავათიანი აგროკრედიტის პროგრამით, ერთწლოვანი კულტურების მოყვანის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსების უზრუნველყოფისათვის, სახელმწიფო 6 თვის საპროცენტო განაკვეთს სრულად ფარავს. გაცემულია 1842 აგროსესხი, სესხის თანხა, ჯამურად, 33 მლნ ლარს აჭარბებს, მათ შორის, სააგენტოს მიერ პროცენტის გასაცემი თანადაფინანსება 2,7 მლნ ლარს აჭარბებს.

აგროწარმოების ხელშეწყობის პროგრამაში ჩართულია  387 ბენეფიციარი, მათ შორის სასოფლო-სამეურნე  ტექნიკის ღირებულების 50-% დაუფინანსდა 252 ბენეფიციარს, ხოლო  სასათბურე მეურნეობის მოწყობისთვის და მოდერნიზებისთვის  შესასყიდი ძირითადი საშუალებების შეძენის და მათი სამონტაჟო სამუშაოების, ასევე, ერთწლოვანი სასოფლო-სამეურნეო კულტურებისთვის სარწყავი სისტემის შესყიდვასა და მონტაჟისათვისათვის  135  ბენეფიციარის განაცხადი დაკმაყოფილდა.“ – აღნიშნილის სოფლის მეურნეობის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. 

მსგავსი თემები