საარჩევნო ადმინისტრაციისა და თანამშრომელთა გამიზნული დისკრედიტაციის კამპანია ახალ ეტაპზე გადადის- ცესკო

საარჩევნო ადმინისტრაცია თანამშრომლების მიმართ სავარაუდო ზეწოლისა და მათი პერსონალური მონაცემების კანონის საწინააღმდეგოდ გამოყენების მცდელობასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს.

როგორც ცესკო-ს განცხადებაშია ნათქვამი, თანამშრომელთა გამიზნული დისკრედიტაციის კამპანია ახალ ეტაპზე გადადის.

„როგორც ჩანს, საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციისა და მის თანამშრომელთა გამიზნული დისკრედიტაციის კამპანია ახალ ეტაპზე გადადის – ფიქსირდება მათი პერსონალური ინფორმაციის სავარაუდოდ არაკეთილსინდისიერად მოპოვებისა და გამოყენების არაეთიკური მცდელობები, მათ შორის, საარჩევნო ადმინისტრაციის თანამშრომელთა პირად ცხოვრებაში შეჭრის, მათგან პერსონალური ინფორმაციის მოპოვების, მცდელობები. ხაზი უნდა გაესვას იმ გარემოებას, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციის, როგორც ღია და გამჭვირვალე ორგანიზაციის რეპუტაცია უდავოა, როგორც ჩართული მხარეებისთვის, ისე საერთაშორისო საზოგადოებისთვის, ხოლო მისი თანამშრომლები თავიანთ საქმიანობაში განუხრელად იცავენ მიუკერძოებლობისა და კანონიერების პრინციპებს. ამ ფონზე, მსგავსი კამპანიები და მცდელობები ცალსახად ემსახურება იმ მნიშვნელოვანი პროგრესის გადაფარვას და გაუფასურებას, რომელიც მიღწეული იქნა ბოლო პერიოდის განმავლობაში და შესაძლოა შეფასდეს, როგორც საარჩევნო ადმინისტრაციის თანამშრომლებზე ფსიქოლოგიური ზეწოლა პროფესიულ საქმიანობაში ხელის შეშლის მიზნით“, – ნათქვამია განცხადებაში.

ცესკო-ში აცხადებენ, რომ საარჩევნო ადმინისტრაცია ყველა კანონიერი ბერკეტის გამოყენებით არ დაუშვებს ადმინისტრაციის თანამშრომელთა უფლებების შელახვას, მათ პირად ცხოვრებაში შეჭრასა და პერსონალური ინფორმაციის მართლსაწინააღმდეგოდ გავრცელებას.

„ადმინისტრაციის თანამშრომლები კანონშესაბამისად და ღირსეულად გააგრძელებენ საქმიანობას არჩევნების მაღალპროფესიულ დონეზე ჩატარების უზრუნველსაყოფად, საარჩევნო ადმინისტრაცია ტრადიციულად იქნება თავისი თანამშრომლების კანონიერი ინტერესების დამცველი, ხოლო ამ ინტერესების შელახვის ყოველ ფაქტთან დაკავშირებით მიღებული იქნება კანონით გათვალისწინებული ყველა ზომა, მათ შორის ინფორმირებული იქნება ყველა საერთაშორისო პარტნიორი. დღეს, როდესაც ევროპაში გამოკვეთილი აქცენტია საარჩევნო ადმინისტრაციების თანამშრომელთა რეპუტაციის, საქმიანობის და იმიჯის დაცვის მაღალი სტანდარტების დამკვიდრება, ჩვენს ქვეყანაში ზოგიერთი ჩართული მხარე მოქმედებს ვიწრო პირადი თუ პარტიული ინტერესებით, რაც თავის მხრივ ხელს უშლის არჩევნების მოდერნიზების მნიშვნელოვან პროცესს და აზიანებს საარჩევნო გარემოს. მოვუწოდებთ ყველას, დაიცვან ეთიკისა და კანონის მოთხოვნები და ხელს ნუ შეუშლიან 2024 წლის არჩევნების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად ჩატარებას, ვინაიდან არჩევნები საერთო საქმეა“, – ნათქვამია განცხადებაში.

მსგავსი თემები