გერმანია ქართველებისთვის კანონმდებლობას ამკაცრებს

გერმანია საქართველოს მოქალაქეების დეპორტაციის მასშტაბებს ზრდის. ორ ქვეყყნას შორის გაფორმბული დოკუმენტის თანახმად გერმანია კიდევ უფრო გაამარტივებს ქვეყნიდან საქართველოს მოქალაქეების გაძევების პროცესს, რადგან საქართველოს უსაფრთხო ქვეყნად აღიარების შემდეგ ოფიციალური ბერლინის გადაწყვეტილებით მიგრანტებისთვის პოლიტიკური დევნილის სტატუსის მიღება მხოლოდ გამონაკლისს შემთხვევაში მოხდება.

მსგავსი თემები