“რატომ ბუდუ? ამ სახელს თავისი ისტორია აქვს” – ინტერვიუ ცნობილი ფეხბურთელის მამასთან

სა­ბერ­ძნე­თის და­მარ­ცხე­ბი­სა და ევ­რო­პის ჩემ­პი­ო­ნატ­ზე გას­ვლის შემ­დეგ, სა­ქარ­თვე­ლოს ნაკ­რე­ბის ფორ­ვარ­დი ბუდუ ზივ­ზი­ვა­ძე გერ­მა­ნულ კლუბ “კარლსრუ­ეს” და­უბ­რუნ­და, სა­დაც თა­ნა­გუნ­დე­ლებ­მა სა­ზე­ი­მო დახ­ვედ­რა მო­უ­წყვეს.

30 წლის ქარ­თვე­ლი სპორ­ტსმე­ნის ღი­რე­ბუ­ლე­ბა transfermarkt.com-ზე ამ­ჟა­მინ­დე­ლი მო­ნა­ცე­მე­ბით 700 ათა­სი ევ­როა. გერ­მა­ნუ­ლი მე­დია ქარ­თველ ფორ­ვარ­დზე წერს:

“მისი სამ­შობ­ლო სა­ქარ­თვე­ლოა. ბუ­დუს ინ­სტაგ­რამ­ზე გვხვდე­ბა – ძი­რი­თა­დად ოჯახ­თან ერ­თად გა­და­ღე­ბუ­ლი ფო­ტო­ე­ბი. რო­გორც ჩანს პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლის­თვი­საც ყვე­ლა­ფე­რი ცო­ლის, ქა­ლიშ­ვი­ლი­სა და ფეხ­ბურ­თის გარ­შე­მო ტრი­ა­ლებს.“

ოჯა­ხი წლე­ბის წინ შექ­მნა, მე­უღ­ლე ნინი კვერ­ნა­ძე რო­გორც თა­ვად ბუდუ, ქუ­თა­ი­სი­დან არის. წლე­ბის წინ წყვილ­მა ერ­თმა­ნე­თი სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლის სა­შუ­ა­ლე­ბით გა­იც­ნეს და ერთ გო­გო­ნას შაის ზრდი­ან.

“მა­შინ ბუდუ ასე­თი ცნო­ბი­ლი და წარ­მა­ტე­ბუ­ლი ფეხ­ბურ­თე­ლი არ იყო. ორი­ვე ქუ­თა­ი­სი­დან ვართ, ბევ­რი სა­ერ­თო ნაც­ნო­ბი აღ­მოგ­ვაჩ­ნდა. ჩვენ შო­რის სიმ­პა­თია პირ­ველ­სა­ვე შეხ­ვედ­რი­დან გაჩ­ნდა, რო­მე­ლიც შემ­დგომ გან­ვი­თარ­და და ოჯა­ხის შექ­მნით დაგ­ვირ­გვინ­და. მა­შინ ბუდუ და­ნი­ი­დან ერთი კვი­რის ჩა­მო­სუ­ლი იყო, თბი­ლი­სის “დი­ნა­მო­ში” თა­მა­შობ­და. რომ და­ვი­ნა­ხე, გა­რეგ­ნო­ბით ძა­ლი­ან მო­მე­წო­ნა. იყო საკ­მა­ოდ მორ­ცხვი, თავ­მდა­ბა­ლი. ბუდუ ძა­ლი­ან თბი­ლი და მო­სიყ­ვა­რუ­ლე ადა­მი­ა­ნია. გაც­ნო­ბი­დან და­ახ­ლო­ე­ბით 6 თვის შემ­დეგ გა­მო­მი­ტყდა, რომ ვუყ­ვარ­დი. ეს არ ყო­ფი­ლა ახ­ლობ­ლე­ბის, მე­გობ­რე­ბის თან­დას­წრე­ბით, მხო­ლოდ ჩვენ ორნი ვი­ყა­ვით.” – ამ­ბობ­და ჟურ­ნალ “გზას­თან” ინ­ტერ­ვი­უ­ში ნინი.

რა­ტომ ბუდუ?

პო­პუ­ლა­რო­ბის შემ­დეგ მე­დია მისი სა­ხე­ლი­თაც და­ინ­ტე­რეს­და. რო­გორც ფეხ­ბურ­თე­ლის მამა 2018 წელს სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში წერ­და, შვილს, მა­მის სა­ხე­ლი და­არ­ქვა.

“1994 წლის 10 მარ­ტია. მის და­ბა­დე­ბას ვე­ლო­დე­ბით, მაგ­რამ ისე­თი დროა ვაზი სა­მუ­შა­ო­ებს მო­ი­თხოვს. სო­ფელ­ში ვარ გა­მა­ლე­ბულ სა­მუ­შა­ო­ებს ვას­რუ­ლებ. მი­ში­კო ავა­ლი­ა­ნი და დათო გე­გე­ში­ძე გა­მოჩ­ნდნენ. გულ­მა მიგ­რძნო და ის­მის მი­ში­კოს ხმა ბი­ჭია, ბი­ჭი­იი!

პირ­ვე­ლი რაც გა­ვი­ფიქ­რე, მა­მა­ჩე­მის სა­ხე­ლი და ადა­მი­ა­ნო­ბა გაგ­რძელ­და. ბა­ბუ­ა­სა­ვით თა­ვა­წე­უ­ლი და­ა­ბი­ჯებს ამ ქვე­ყა­ნა­ზე. წარ­მა­ტე­ბე­ბი შენს მო­მა­ვალს!“ – წერ­და კახა ზივ­ზი­ვა­ძე.

“ჩემ­თან ოჯახ­ში…“

მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, 2024 წლის ევ­რო­პის ჩემ­პი­ო­ნა­ტი, რო­მე­ლიც სტარტს 14 ივ­ნისს აი­ღებს, გერ­მა­ნი­ა­ში გა­ი­მარ­თე­ბა.

ქარ­თვე­ლე­ბი ბი­ლე­თებ­სა და სას­ტუმ­რო­ე­ბის ჯავ­შან­ზე უკვე ზრუ­ნა­ვენ. ბუ­დუმ, რო­მე­ლიც თა­ვა­დაც გერ­მა­ნი­ა­ში ცხოვ­რობს, ჟურ­ნა­ლის­ტებ­თან ინ­ტერ­ვი­უ­ში გა­ნა­ცხა­და, რომ ქო­მა­გებს, რომ­ლე­ბიც გერ­მა­ნი­ა­ში სას­ტუმ­როს ვერ იშო­ვი­ან, სა­კუ­თარ სახ­ლში პი­რა­დად მი­ი­ღებს.

“ვინც გერ­მა­ნი­ა­ში სას­ტუმ­როს ვერ იშო­ვით, ჩემ­თან, სახ­ლში გე­პა­ტი­ჟე­ბით”, – გა­ნა­ცხა­და ზივ­ზი­ვა­ძემ ჟურ­ნა­ლის­ტებ­თან.

ამ გან­ცხა­დე­ბას სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში დიდი გა­მოხ­მა­უ­რე­ბა მოჰ­ყვა, ხალ­ხი უკვე იმა­ზე ხუმ­რობს თუ სად მო­ა­თავ­სებს ამ­დენ ქარ­თველს ზივ­ზი­ვა­ძე. მოგ­ვი­ა­ნე­ბით ქარ­თველ ფორ­ვარდს ამ თე­მა­ზე გან­მარ­ტე­ბის გა­კე­თე­ბამ მო­უ­წია, “პირ­ველ არხთან“ ინ­ტერ­ვი­უ­ში ამ­ბობს, რომ ამ სა­კი­თხე მის ოჯახ­თან გა­ი­რონ კონ­სულ­ტა­ცი­ე­ბი.

 

მსგავსი თემები