აკუსტიკური ხმაურის დასაშვები ნორმების გადამეტებასთან დაკავშირებულ დარღვევებზე ჯარიმის გაზრდა იგეგმება

აკუსტიკური ხმაურის დასაშვები ნორმების გადამეტებასთან დაკავშირებულ დარღვევებზე ჯარიმის გაზრდა იგეგმება.

„ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში” შესატანი ცვლილებების ინიციატორები “ქართული ოცნების” დეპუტატები არიან.

„ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში” შესაბამისი ცვლილებების პროექტი ინიცირებისთვის მზად არის, რომელიც ბიუროს 4 სექტემბრის სხდომაზე წარედგინება.

ცვლილება კოდექსის 77/1 მუხლში შედის. კერძოდ, დროის ნებისმიერ მონაკვეთში საცხოვრებელ სახლში, კერძო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ან საზოგადოებრივი/საჯარო დაწესებულების შენობაში აკუსტიკური ხმაურის დასაშვები ნორმების გადამეტება პირველივე შემთხვევაში გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 150 ლარის ოდენობით, ხოლო იურიდიული პირის და ინდივიდუალური მეწარმის შემთხვევაში, 1500 ლარის ოდენობით დაჯარიმებას.

განმეორების შემთხვევაში ჯარიმის ოდენობა ფიზიკურ პირებზე 500 ლარის ოდენობით იქნება, ხოლო იურიდიული პირის და ინდივიდუალური მეწარმის შემთხვევაში – 5000 ლარის ოდენობით.

ამის შემდეგ, ადმინისტრაციულ სახდელდადებული პირის მიერ იმავე ქმედების მესამე და ყოველი მომდევნო ჩადენა, ფიზიკური პირისათვის გამოიწვევს დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით, ხოლო იურიდიული პირის და ინდივიდუალური მეწარმის შემთხვევაში 10 000 ლარის ოდენობით.

კანონპროექტის ინიციატორთა ინფორმაციით, არსებული სტატისტიკა ამ ტიპის სამართალდარღვევებთან მიმართებით შემდეგია: – 2021 წლის მონაცემებით შედგა 148 ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმი, 2022 წელს ეს რაოდენობა 253-მდე გაიზარდა, რაც შეეხება მიმდინარე, 2023 წლის მონაცემებს, მხოლოდ იანვარი-ივლისის თვის ჩათვლით, შედგენილია 344 სამართალდარღვევის ოქმი.

„აღნიშნული ცხადყოფს, რომ არსებული რეგულაციის ფონზე, დამრღვევი პირები დადგენილ ჯარიმებს არ ერიდებიან. შესაბამისად, პრობლემის აღმოფხვრის ეფექტური გზა დაწესებული ჯარიმების გონივრულ რაოდენობამდე გაზრდაა, რამაც შესაძლებელია უფრო ეფექტური პრევენციული ხასიათი მიიღოს”, – აღნიშნულია პროექტის განმარტებით ბარათში.

 

მსგავსი თემები