გიული ალასანიამ მიხეილ სააკაშვილისა და ლიზა იასკოს შვილს, კიევში ძვირადღირებული ბინა და დიდი ოდენობით თანხა გადაუფორმა – ”იმედი”

ტე­ლე­კომ­პა­ნია “იმე­დი” ავ­რცე­ლებს ინ­ფორ­მა­ცი­ას, რომ მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის ნო­ტა­რი­უ­ლი თან­ხმო­ბით, გი­უ­ლი ალა­სა­ნი­ამ სა­ა­კაშ­ვი­ლი­სა და ლიზა იას­კოს შვილს ჟას­მინ იას­კოს კი­ე­ვის ცენ­ტრში მდე­ბა­რე ძვი­რა­დღი­რე­ბუ­ლი ბინა და დიდი ოდე­ნო­ბით თან­ხა გა­და­უ­ფორ­მა.

იმედის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, საუბარია მი­ლი­ონ გრივ­ნა­ზე.

ცნობისთვის,  მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის სა­ქარ­თვე­ლო­ში დაბ­რუ­ნე­ბის შემ­დეგ, გავ­რცელ­და მისი და უკ­რა­ი­ნე­ლი პო­ლი­ტი­კო­სის ლიზა იას­კოს ერ­თობ­ლი­ვი ვი­დეო, რო­მელ­შიც მიხეილ სააკაშვილი ამბობდა, რომ ისი­ნი ერ­თად იყვნენ.

ინ­ფორ­მა­ცია, რომ ლიზა იას­კოს და მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის­ საერთო შვილი ჰყავთ არ დადასტურებულა.

მსგავსი თემები