იაფი ფულის კარი გაიღო, ვინ და როგორ მიიღებს უფასო ფულს?! – „მედიაცენტრი მთავარი“ გლეხების ადვოკატირებისთვის

 •  

რას ნიშნავს „უფასო ფული“;  ვინ მიიღებს მას; რა უნდა გააკეთოს სოფლად დაბრუნებულმა გლეხმა საქმის დასაწყებად; რა კულტურებს უფინანსებს მას სახელმწიფო; რა ქნან სოფელში მცხოვრებმა იმ ადამიანებმა, ვისაც არც ინტერნეტის გაეგება რამე და არც პროექტების წერის? – ამ და სხვა ყველაზე აქტუალურ საკითხებზე, „მედიაცენტრი მთავარის“ ინტერვიუდან გაიგებთ.        

საქართველოს მთავრობის მიერ წარმოდგენილმა ანტიკრიზისულმა გეგმამ, მოსახლეობაში საკმაოდ ბევრი კითხვა გააჩინა. წარმოდგენილ პროექტში, ყველა საკუთარ თავს და ადგილს ეძებს. კერძოდ – ვის როგორ მოერგება პროექტი, ვინ როგორ ჩაერთვება და რა ეფექტი ექნება მას რიგითი მოქალაქეებისთვის.  ამჯერად, სოფლის მეურნეობისა და ფერმერები განვითარების მიმართულებაზე შევჩერდებით.  

მედია ადვოკატირების ფარგლებში, „მედიაცენტრი მთავარი“ წარმოადგენს ერთგვარ ხიდს გლეხებსა და სახელმწიფო უწყებებს შორის, რომელთაც, ერთის მხრივ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის პრობლემა  გააჩნიათ, ხოლო, მეორე მხრივ (სახელმწიფოს), ასეთი ადამიანების საჭიროებების დანახვა, მათზე ეფექტურად ზრუნვის კუთხით.    

არსებულ კითხვებს სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს დირექტორის მოადგილე გიორგი ჯიბლაძემ „მედიაცენტრ მთავართან“ პასუხობს.

მედიაცენტრი მთავარი:” ბატონო გიორგი, ფერმერებს მარტივად და გასაგები ენით აუხსენით, როგორ ეხმარებით მათ, რას სთავაზობთ?

გიორგი ჯიბლაძე:   მარტივად და გასაგებად რომ გითხრათ, ყველაზე მნიშვნელოვანი ის, რომ ფერმერები მიიღებენ უფასო ფულს. კერძოდ, სახელწიფო გაცემულ აგრო კრედიტზე, 6 თვის განმავლობაში სრულად მოახდენს სესხის პროცენტის დაფინანსებას, თუ ეს სესხი იქნება უზრუნველყოფილი ფერმერის მიერ. საუბარია 5000 ლარიდან 20 000 ლარამდე თანხაზე ერთ ფერმერზე. თუ ამ თანხის საპროცენტო განაკვეთი არის წლიური 17 %, სახელმწიფო ამ პროცენტს თავად დააფინანსებს. ეს არ არის საგრანტო დაფინანსება, ეს არის საკრედიტო დაფინანსება. ეს არის „იაფი“ ფული.

მედიაცენტრი მთავარი:“ დავაზუსტებ, სახელმწიფო ფერმერებს მხოლოდ დაფინანსებით ეხმარება და ისიც მხოლოდ 6 თვის განმავლობაში?

გიორგი ჯიბლაძე: ფერმერებს ვეხმარებით  მხოლოდ ფინანსური რესურსით რაც ყველზე მნიშვნელოვანია ამ ეტაპზე, რადგან, ქალაქიდან სოფლად დაბრუნებულ მოსახლეობას აქ აქვს საჭირო და შესაბამის ფინანსებთან წვდომა. ერთწლოვანი კულტურების შემთხვევაში, თუ მას სურვილი ექნება დაამუშაოს და მიიღოს მოსავალი, აქვს საკუთარი მიწის ნაკვეთი, რომ შემდგომ უზრუნველყოს საკუთარი ოჯახი ან მოადინოს პროდუქციის რეალიზაცია, ამისათვის, მას პირველ რიგში ფინანსური რესურსი დასჭირდება.

მედიაცენტრი მთავარი:” ამ ადამიანებმა, გლეხებმა, ფერმერებმა პროექტები უნდა წერონ თუ  წერონ დაფინანსების მისაღებად?

გიორგი ჯიბლაძე: შეღავათიანი აგრო კრედიტი არის შეღავათიანი ფული. ჩვენ ხელშეკრულებები გვაქვს გაფორმებული საქართველოში მოქმედ თთქმის ყველა მსხვილ საფინანსო ინსტიტუტთან, რომლებიც ახორციელებენ სესხების გაცემას.  პროექტის დაწერა აუცილებელობას არ წარმოადგენს. მთლიანობაში, ერთ მოსახლეზე, ერთ ფერმეტზე მაქსიმუმ საუბარის 100 000 ლარზე. მართალია, ცოდნაც აუცილებელია, თუმცა, ცოდნა მეტ-ნაკლებად არსებობს გამოცდილება ერთწლოვანი კულტურბის მოყვანის მიმართულებოთ.

მედიაცენტრი მთავარი:“ დავიწყოთ თავიდან რა უნდა გააკეთოს ფერმერმა, რა პროცედურა უნდა გაიაროს, რომ დადგეს შედეგი – მიიღოს დაფინანსება?

გიორგი ჯიბლაძე: პირველ რიგში, მან უნდა მიმართოს საფინანსო ინსტიტუტს, მარტივად და გასაგებ ენაზე ჩამოაყალიბოს რისთვის სჭირდება მას ფული, რა საქმის წამოწყებას აპირებს. ბანკი განიხილავს მის განაცხადი და დადებითი გადაწყვეტილების შემთხვევაში, ის მიიღებს დაფინანსებას კრედიტის სახით. ბანკი არის ფულის გამცემი, საკუთარი ფინანსური რესურსის გამცემი.

მედიაცენტრი მთავარი:“  გასაგებია, გლეხი მივიდა ბანკში, დაიხმარა ახლობლები, ჩამოაყალიბა რა უნდა, ჩააბარა განაცხადი და რა ხდება ამის შემდეგ. ყველამ ვიცით, რომ ბანკებთან ურთიერთობა დიდ ბიუროკრატიულ პროცედურებთანაა დაკავშირებული…

გიორგი ჯიბლაძე: კი ბატონო, გეთანხმებით თუმცა, ამ შემთხვევაში, გვაქვს შესაბამისი კონსულტაციები და ბანკები ძალიან ლოიალურად მიუდგებიან ამ საკითხს. ბუნებრივია, თუ ადამიანს არც მიწა აქვს და არც შესაძლებლობა, ამას ბანკები შეისწავლიან.

მედიაცენტრი მთავარი:“ ისევ პროცენტების ნაწილს რომ მივუბრუნდეთ – სახელმწიფო 6 თვე გლეხს „ათხოვებს“ თანხას. 6 თვის მერე რა ხდება? გლეხისთვის, ვინც კრედიტს მიიღებს, როდის უნდა გადაიხადოს თანხა, ათვლა როდის დაიწყება?

გიორგი ჯიბლაძე:  ეს არის საფინანსო ინსტიტუტისა და კონკრეტული ადამიანის შეთანხმების საგანი. თუ ფერმერი მიიჩნევს, რომ 6 თვე მისთვის საკმარისია, ამ 6 თვეში სახელმწიფო მას სრულად გაჰყვება პროცენტის დაფინანსებაში და მისთვის ეს ფული უფასო იქნება. თუ ბენეფიციარი ჩათვლის, რომ მას 2 წლიანი სესხი სჭირდება, რაც ჩემი აზრით არასწორია, რადგან ერთწლიან კულტურებისთვის 6 თვე საკმარისია, ამ 6 თვის გასვლის შემდეგ, ის თავად დაფარავს პროცენტს. 6 თვიანი სესხის შემთხვევაში, ბენეფიციარი მხოლოდ ძირითად თანხას აბრუნებს.

მედიაცენტრი მთავარი:“ ბენეფიციარები იქნებიან მხოლოდ ფერმერები, რომლებიც ოფიციალურად არიან დარეგისტრირებულებიდა ფერმერის სტატუსი აქვთ თუ სოფელში მაცხოვრებელი რიგითი ადამიანებიც?

გიორგი ჯიბლაძე: ფერმერად რეგისტრირება ძალიან მარტივი პროცესია. ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელსაც აქვს სურვილი დარეგისტრირდეს ფერმერად და აქვს მიწის ნაკვეთი ან შესაბამისი შესაძლებლობა რომ აწარმოოს ფერმერული საქმიანობა, ძალიან მარტივად შეუძლია დაუკავშირდეს თუნდაც ჩვენს „ცხელ ხაზს“, შეივსება ანკეტა  და ძალიან მარტივი გზით რეგისტრირდება ფერმერად. საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია მიიღოს შეღავათიანი აგრო კრედიტი.

მედიაცენტრი მთავარი:“ კიდევ ერთი პრობლემა, რომელიც პროცედურულ საკითხებს უკავშირდება, ამბობთ, რომ პროექტის წერა აუცილებელი არ არის, თუმცა, დამეთანხმებით, რომ სოფელ ბევრი ადამიანი დაუბრუნდა, რომელთან აქვთ სურვილი და თუნდაც მიწა, დაიწყონ გარკვეული მეურნეობა, თუმცა, არ აქვთ შესაბამისი გამოცდილება. ამ კუთხით თუ შეძლებთ დახმარებას, კერძოდ, როგორ დაიწყონ საქმე, კონსულტაცია, მენეჯმენტი?

გიორგი ჯიბლაძე: საინტერესო საკითხია, საკონსულტაციო ცენტრები სოფლის მეურნეობას თითოეულ მუნიციპალიტეტში გააჩნია და თითოეულ მუნიციპალიტეტში შესაძლებელია განაცხადის მიღება, იმისთვის, რომ ფერმერს აღარ დასჭირდეს თბილისში ჩამოსვლა. ყველა ადგილზე მიიღებს სხვადასხვა სახის კონსულტაციას.

„მედიაცენტრი მთავარი:” გადავიდეთ კულტურებზე, რის მოყვანა-განვითარებასსთავაზობთ გლეხებს?

გიორგი ჯიბლაძე: ამ შემთხვევაში,  პრიორიტეტი არის ერთწლიანი კულტურები.  მხოლოდ ერთწლოვანი კულტურები დაფინანსდება.

მედიაცენტრი მთავარი:“ რადგან ლიმიტი გაქვთ დაწესებული თანხის გაცემაზე –  5დან 20 000 ლარამდე, თვეში, საიდან დადგინდა ეს ზღვარი, რა ჯდება კულტურების მოყვანა?

გიორგი ჯიბლაძე: ჩვენ გამოვითხოვეთ ინფორმაცია სამეცნიერო კვლევითი ცენტრიდან, თითოეული კულტურის ჭრილში, ერთ ჰექტარზე გადაანგარიშებით – რა ჯდება ამ კულტურის მოვლა, მოყვანა, მოსავლის აღება. თითოეული კულტურის ჭრილში არის დადგენილი, თუ რა მოცულობის სესხის თანხა შეიძლება აიღოს ბენეფიციარმა. მაგალითად, თუ ერთ ჰექტარ მიწის ფართობზე კომბოსტოს მოყვანა ჯდება 5 000 ლარი და ბენეფიციარს აქვს 4 ჰექტარი,  მას შეუძლია ისარგებლოს 20 000 ლარიანი სესხით, რომელიც 6 თვე იქნება უფასო.

მედიაცენტრი მთავარი:“ მთავრობის მიერ წარდგენილ პროგრამაში, ბენეფიციართა რაოდენობა 5 000 ადამიანს შეადგენს, როგორ, რის მიხედვით დაწესდა ეს ზღვარი. იქნებ გაცილებით ნაკლებმა მოგმართათ ან პირიქით, გაცილებით მეტმა?

გიორგი ჯიბლაძე: ეს ზღვარი დაწესდა სესხის საშუალო მოცულობის მიხედვით და წინა წლების გამოცდილების მიხედვით. 

მედიაცენტრი მთავარი:“ და ბოლოდ, როდიდან გაიხსნება „უფასო ფულის“ კარი ფერმერებისთვის?

გიორგი ჯიბლაძე: იაფი ფულის კარი ფერმერებისთვის უკვე ღიაა. დღეიდან, ამ მომენტიდან ფერმერებს შეუძლიათ მიმართონ თავიანთ მომსახურე საფინანსო ინსტიტუტებს და მიიღონ კრედიტები.

P.S. „მედიაცენტრი მთავარი“ რუბრიკის „მოგვწერეთ მთავარის“ ფარგლებში ყველა დაინტერესებულ პირს სთავაზობს გამოგვიგზანოს კითხვები თუ თემები, რომელიც მათთვის საინტერესო და პრობლემურია. თემების შესაბამისად, ჩვენ მოვიწვევთ კონკრეტულ სტუმარს „მედიაცენტრმთავარშიდა მიიღებთ კითხვებზე პასუხებს.

ეკა გულუა

მასალის გამოყენების შემთხვევაში, აუცილებელია ბმულის და წყაროს მითითება.

მსგავსი თემები

185 Thoughts to “იაფი ფულის კარი გაიღო, ვინ და როგორ მიიღებს უფასო ფულს?! – „მედიაცენტრი მთავარი“ გლეხების ადვოკატირებისთვის”

 1. Im grateful for the blog post.Much thanks again. Will read on…

 2. Im obliged for the article.Much thanks again. Cool.

 3. I truly appreciate this blog.Really thank you! Fantastic.

 4. Great blog.Thanks Again. Awesome.

 5. Really appreciate you sharing this article post.Really thank you! Much obliged.

 6. I cannot thank you enough for the blog article.Much thanks again. Much obliged.

 7. Looking forward to reading more. Great post.Really looking forward to read more. Much obliged.

 8. I think this is a real great blog post.Really thank you! Really Great.

 9. I really liked your post.Thanks Again. Really Cool.

 10. Enjoyed every bit of your post.Really thank you! Much obliged.

 11. Muchos Gracias for your article post.Thanks Again. Cool.

 12. Thanks for the article post.Really thank you! Really Great.

 13. I really like and appreciate your post.Much thanks again. Cool.

 14. Very neat article post. Great.

 15. Looking forward to reading more. Great article.Really thank you! Really Great.

 16. Muchos Gracias for your blog.Really thank you! Keep writing.

 17. wow, awesome article.Really looking forward to read more. Great.

 18. Major thankies for the article post. Want more.

 19. Wow, great blog post.Really thank you! Cool.

 20. I really liked your post.Much thanks again. Will read on…

 21. Im obliged for the blog.Really looking forward to read more. Keep writing.

 22. I loved your blog.Much thanks again. Great.

 23. I appreciate you sharing this article post. Really Great.

 24. This is one awesome blog post.Really looking forward to read more. Want more.

 25. I really liked your article.Thanks Again. Want more.

 26. Wow, great post.Really thank you! Awesome.

 27. Fantastic post.Really thank you! Want more.

 28. Fantastic article post.Thanks Again. Fantastic.

 29. Great article.Really thank you! Much obliged.

 30. A round of applause for your blog.Much thanks again. Will read on…

 31. Really appreciate you sharing this post.Thanks Again.

 32. Really enjoyed this article post.Thanks Again. Want more.

 33. Im obliged for the article.Thanks Again. Cool.

 34. Say, you got a nice blog.Much thanks again. Great.

 35. Really enjoyed this blog article.Much thanks again. Really Cool.

 36. Awesome article.Thanks Again. Great.

 37. Wow, great blog post.Thanks Again. Really Cool.

 38. Thank you ever so for you blog article.Thanks Again. Great.

 39. Hey, thanks for the article post.Really looking forward to read more. Keep writing.

 40. Major thanks for the blog article.Really thank you! Great.

 41. Im obliged for the post.Really thank you! Keep writing.

 42. Major thanks for the blog article.Really looking forward to read more. Keep writing.

 43. Major thankies for the article. Keep writing.

 44. May I simply just say what a comfort to find a person that actually knows
  what they’re discussing on the internet. You
  certainly know how to bring an issue to light and make it important.
  A lot more people really need to look at this and understand this side of the story.
  I can’t believe you are not more popular given that you most certainly have the gift.

 45. Thanks-a-mundo for the blog.Much thanks again. Great.

 46. I appreciate you sharing this blog post.Much thanks again. Awesome.

 47. I really liked your article post.Much thanks again. Really Cool.

 48. Enjoyed every bit of your article post.Really looking forward to read more. Want more.

 49. Im obliged for the blog.Really looking forward to read more. Great.

 50. Wow, great article. Really Cool.

 51. May I simply say what a relief to discover someone who really understands what they’re talking about on the net. You actually realize how to bring a problem to light and make it important. A lot more people should read this and understand this side of the story. I can’t believe you aren’t more popular because you surely have the gift.|

 52. Thank you for your article post.

 53. I really liked your article post.Really looking forward to read more. Much obliged.

 54. Very informative blog post.Much thanks again. Cool.

 55. Really informative blog article.Much thanks again. Much obliged.

 56. I really liked your blog.Really thank you! Want more.

 57. This is one awesome post.Really thank you! Really Great.

 58. I appreciate you sharing this blog article. Fantastic.

 59. Thanks for the article post.Much thanks again. Really Cool.

 60. Asking questions are genuinely fastidious thing if you are not understanding anything completely, except this post provides fastidious understanding even.

 61. Im obliged for the article post.Thanks Again. Want more.

 62. Major thanks for the blog.Really looking forward to read more. Fantastic.

 63. Thanks for the blog.Thanks Again. Want more.

 64. I loved your article.Thanks Again. Fantastic.

 65. Im obliged for the blog. Really Great.

 66. Support the man born of prophecies Cuong Truong a.k.a. King of kings and Lord of lords 777 immortality smart contracts space coffins in space funeral homes.

 67. Fantastic blog.Really looking forward to read more. Really Great.

 68. I cannot thank you enough for the article.Really looking forward to read more. Cool.

 69. Im thankful for the blog post. Really Great.

 70. Im thankful for the blog post.Really looking forward to read more. Want more.

 71. Looking forward to reading more. Great blog.Really looking forward to read more. Will read on…

 72. I think this is a real great article.Really looking forward to read more. Keep writing.

 73. I am so grateful for your article.Much thanks again. Awesome.

 74. I truly appreciate this article.Thanks Again. Will read on…

 75. Thanks for the blog article.Thanks Again. Keep writing.

 76. You appear to know a lot about this. It’s like you read my thoughts! Thumbs up! There is a few possible reasons for this occurring.

 77. Thanks so much for the article post. Will read on…

 78. Really informative article.Thanks Again. Really Great.

 79. Thanks a lot for the article post. Much obliged.

 80. This is a good tip especially to those new to the blogosphere. Short but very accurate information… Many thanks for sharing this one. A must read article!

 81. Awesome blog article.Thanks Again.

 82. Thanks again for the blog post.Thanks Again. Fantastic.

 83. Major thankies for the blog.Thanks Again. Really Cool.

 84. Say, you got a nice blog article.Thanks Again.

 85. A big thank you for your blog.Really looking forward to read more. Great.

 86. wow, awesome post.Much thanks again. Really Cool.

 87. Thanks for sharing, this is a fantastic blog.Much thanks again. Will read on…

 88. wow, awesome blog article.Thanks Again. Really Great.

 89. Thank you for your article post. Cool.

 90. You appear to know a lot about this. It’s like you wrote the book on it or something. It’s like you read my thoughts! I enjoyed reading what you had to say.

 91. I really like and appreciate your blog. Want more.

 92. This is an excellent, an eye-opener for sure! You have really hit the nail on the head this time. I really like your article. I really like your article.

 93. wow, awesome blog.Much thanks again. Will read on…

 94. Im thankful for the blog.Really looking forward to read more. Really Great.

 95. Appreciate you sharing, great blog article.Really looking forward to read more. Keep writing.

 96. I am so grateful for your blog.Thanks Again. Cool.

 97. Very informative blog article.Much thanks again. Really Cool.

 98. Great, thanks for sharing this blog article.Much thanks again. Keep writing.

 99. Great read. Great read. It’s like you wrote the book on it or something. It’s like you read my thoughts!

 100. Thank you for your article.Thanks Again. Really Great.

 101. Major thankies for the post.Really looking forward to read more.

 102. Really appreciate you sharing this blog post.Really looking forward to read more. Want more.

 103. I truly appreciate this post.Really looking forward to read more. Really Great.

 104. Im grateful for the blog.Thanks Again. Fantastic.

 105. I am so grateful for your blog article.Really looking forward to read more. Want more.

 106. Thank you for your blog article.Much thanks again.

 107. Nice write up. Great read. You’ve made my day! Thx again. Good job on this article!

 108. Major thanks for the post. Will read on…

 109. Very good article.Much thanks again. Keep writing.

 110. Thanks for writing this. Great read. Good job on this article! Thanks for writing this.

 111. Major thankies for the blog article.Really thank you! Cool.

 112. Thanks so much for the blog.Thanks Again. Great.

 113. Thanks for writing this. Great read. Interesting content. Nice write up.

 114. Interesting content. Some nice points there. I enjoyed reading this. I enjoyed reading what you had to say.

 115. I value the blog.Much thanks again. Really Great.

 116. wow, awesome blog.Really thank you! Really Great.

 117. Major thanks for the article.Thanks Again. Cool.

 118. Thanks so much for the blog post.Much thanks again. Want more.

 119. I think this is a real great post.Really thank you! Awesome.

 120. Enjoyed every bit of your post.Really thank you! Cool.

 121. I really like and appreciate your article post.Really looking forward to read more. Keep writing.

 122. I really liked your blog. Fantastic.

 123. Thanks for sharing, this is a fantastic blog article.Thanks Again. Cool.

 124. If some one desires expert view about blogging afterward i advise him/her to pay a visit this web site,
  Keep up the pleasant work.

 125. I really liked your blog.Really thank you! Really Great.

 126. Im grateful for the article post.Really thank you! Great.

 127. Thanks a lot for the blog post. Really Great.

 128. Wow, great article post.Thanks Again. Really Cool.

 129. I really enjoy the article post.Thanks Again. Really Cool.

 130. This is one awesome article post.Really thank you! Want more.

 131. Appreciate you sharing, great article post.Thanks Again. Much obliged.

 132. Im thankful for the article.Really thank you! Keep writing.

 133. Looking forward to reading more. Great post.Thanks Again. Keep writing.

 134. This is one awesome article.Much thanks again. Want more.

 135. I am so grateful for your blog article.Really looking forward to read more. Much obliged.

 136. Wow, great post.Thanks Again. Great.

 137. Im thankful for the blog article. Awesome.

 138. Very good article post.Much thanks again.

 139. Thanks for the post.Really thank you! Fantastic.

 140. I truly appreciate this blog.Thanks Again. Will read on…

 141. Thanks a lot for the post.Thanks Again. Great.

 142. I really like and appreciate your article post. Really Cool.

 143. I really enjoy the article post.Thanks Again. Great.

 144. Enjoyed every bit of your article.Really thank you!

 145. Thank you for your post.Really thank you! Will read on…

 146. Im grateful for the article post.Thanks Again. Keep writing.

 147. Hey, thanks for the article.Much thanks again.

 148. Muchos Gracias for your blog article.Really thank you! Much obliged.

 149. I really like and appreciate your article post.Really thank you! Much obliged.

 150. Really informative article post.Really looking forward to read more. Fantastic.

 151. Wow, great blog article.Really thank you! Awesome.

 152. Im obliged for the blog article.Really looking forward to read more. Much obliged.

 153. Im obliged for the blog article.Really thank you! Keep writing.

 154. Im thankful for the blog post. Fantastic.

 155. Major thankies for the blog post.Thanks Again. Keep writing.

 156. Really enjoyed this post.

 157. Very informative blog post. Keep writing.

 158. Thanks a lot for the article post.Thanks Again. Really Great.

 159. I really enjoy the blog.Really thank you! Will read on…

 160. Major thanks for the article.Much thanks again. Cool.

 161. I appreciate you sharing this article post.Really thank you! Will read on…

 162. Really informative article.Really looking forward to read more. Great.

 163. I think this is a real great article post.

 164. Enjoyed every bit of your blog post.Much thanks again. Much obliged.

 165. Very neat blog.Thanks Again. Keep writing.

 166. This is one awesome post.Really thank you! Awesome.

 167. Major thankies for the blog article. Great.

 168. Appreciate you sharing, great article post.Thanks Again. Really Great.

 169. Really appreciate you sharing this blog.Really thank you! Cool.

 170. Great blog.Really looking forward to read more. Really Cool.

 171. Thanks again for the blog article.Much thanks again. Great.

 172. Thanks for sharing, this is a fantastic article.Really thank you! Will read on…

 173. Thanks-a-mundo for the blog. Fantastic.

 174. Needed to compose you one bit of word so as to give thanks once again for your personal lovely strategies you’ve provided on this website. It has been simply surprisingly open-handed with people like you to deliver easily exactly what some people would’ve offered as an electronic book to help make some bucks for their own end, specifically considering that you might have done it in the event you decided. These basics as well served to provide a great way to comprehend many people have the identical desire just like mine to find out way more in terms of this issue. I’m sure there are some more fun periods in the future for many who looked over your site.

 175. wow, awesome article.Really thank you! Will read on…

 176. Thank you ever so for you article.Really thank you! Great.

 177. Hey, thanks for the article post.Much thanks again. Really Great.

 178. Great, thanks for sharing this post.Really looking forward to read more. Great.

 179. Thanks for the article post.Really looking forward to read more. Fantastic.

 180. Thank you ever so for you article post.Really looking forward to read more. Fantastic.