საბავშვო ბაღებში განათლების ხარისხი თითქმის ნულოვანია – კვლევის კატასტროფული შედეგები 

  •  

სკოლამდელი განათლების ხარისხის კატასტროფული შედეგები: • საქართველოს მასშტაბით, ბავშვთა 30% ბაღში ვერ დადის; • სოფელში მცხოვრებ ბავშვთა 46%-ისთვის საბავშვო ბაღი მიუწვდომელია; • ათეულობით სოფელში ბაღი არც კი არსებობს; • კვლევით, საბავშვო ბაღებში განათლების მიღება ნულოვანია და მომვლელის ფუნქციებს უფრო ასრულებენ; • მუნიციპალიტეტები წელიწადში 1 მოსწავლეზე 0,70-1,00 ლარს ხარჯავენ; • პერსონალის კვალიფიკაცია ძალიან დაბალია – აღმზრდელების 44%-ს არანაირი დარგობრივი განათლება არ გააჩნია.. – ასეთია გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ ჩატარებული კვლების შედეგები, რომელიც 2018 წელს დასრულდა.

მსგავსი თემები