საქართველოს სატყეო სექტორის რეფორმის ხელშეწყობის პროექტის ECO.Georgia საწყისი ფაზის დასკვნითი შეხვედრა გაიმართა

საქართველოს სატყეო სექტორის რეფორმის ხელშეწყობის პროექტის ECO.Georgia საწყისი ფაზის დასკვნითი შეხვედრა ღვინის ეროვნული სააგენტოში გაიმართა.

შეხვედრაზე პროექტის ბაზისური დოკუმენტაციის მომზადების, საბიუჯეტო, ტექნიკური უზრუნველყოფის ასევე, ვადებისა და ღონისძიებების საკითხები განიხილეს.

საქართველოს სატყეო სექტორის რეფორმის ხელშეწყობის პროექტი ECO.Georgia და ტყის აღდგენის, ტყის კარგვის შემცირების, ტყის მდგრადი მართვისა და კონსერვაციის გზით, ხელს შეუწყობს ტყის ნახშირბადის მარაგების გაზრდას, ასევე, დაეხმარება  ენერგოეფექტური და ალტერნატიული საწვავისთვის ბაზრის განვითარებას, მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას და ადგილობრივი თვითმმართველობის როლის გაზრდას ტყის მდგრად მართვაში.

აღნიშნული პროექტი ხელს შეუწყობს საქართველოს გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციისადმი „ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილის“ უპირობო და განსაზღვრული პირობით ვალდებულებების შესრულებას და ტყის ახალი კოდექსის აღსრულებას.

აღსანიშნავია, რომ ECO.Georgia ქვეყნის სამი რეგიონის – გურიის, მცხეთა-მთიანეთის და კახეთის 8 მუნიციპალიტეტს (ახმეტა, თელავი, დედოფლისწყარო, ყვარელი, თიანეთი, ლანჩხუთი ოზურგეთი და ჩოხატაური) მოიცავს.

გლობალური კლიმატის ფონდის (GCF), გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობის, ასევე, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებისა (GIZ) და შვეიცარიის კონფედერაციის მთავრობის მიერ დაფინანსებული პროექტი, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაქვემდებარებული უწყებების -ეროვნული სატყეო სააგენტოს, სოფლის განვითარების სააგენტოს, გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტისა და გარემოსდაცვითი ინფორმაციის და განათლების ცენტრის ჩართულობით ხორციელდება.

შეხვედრას მინისტრის მოადგილე კახა კაკაბაძე, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამისი სამსახურების და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.

აღნიშნულ ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს.

მსგავსი თემები