უნივერსიტეტებში 14 569 ადგილი ვაკანტური დარჩა

ჩარიცხული აბიტურიენტების რაოდენობა წელს, შარშანდელთან შედარებით 1%-ით გაიზარდა, თუმცა, უმაღლეს სასწავლებლებში  14 569 ადგილი ვაკანტური დარჩა. თავისუფალი ადგილები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტშიც დარჩა.

482-ია სტუდენტმა მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი გადალახა, თუმცა, საჭირო ქულებივერ დააგროვა და უნივერსიტეტის მიღმა რადჩა. 12 000-მა აბიტურიენტმა კი მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ვერ გადალახა.

ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების მიხედვით, წელს სტუდენტი 27 906 აპლიკანტი გახდა, რაც გამოცდებში მონაწილე აბიტურიენტების 70%-ს წარმოადგენს.

მსგავსი თემები