აზარტულ თამაშებზე შეზღუდვების დაწესებით მოთხოვნით პეტიცია შეიქმნა

მთავრობის ადმინისტრაციასთან აზარტული თამაშების წინააღმდეგ აქცია „გავერთიანდეთ და ავიმაღლოთ ხმა აზარტული თამაშების წინააღმდეგ“ იმართება.

აქციის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა, ანა დოლიძემ, შეკრებილებს ოთხ პუნქტიანი პეტიცია გააცნო და განაცხადა, რომ ათი ათასამდე ხელმოწერის შესაგროვებლად ის შესაბამის ვებგვერდზე აიტვირთება.

„აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულება ერთ-ერთი მწვავე სენია, რომელიც ანგრევს ადამიანების, განსაკუთრებით მოზარდების ჯანსაღ ფსიქიკურ განვითარებას და აზიანებს ოჯახებს. მიუხედავად ამისა, საქართველოში არსებული საკანონმდებლო ბაზა არა თუ იცავს ახალ თაობას, არამედ ხელს უწყობს მოზარდების ჩართვას აზარტულ თამაშობებში. ამ პროცესების პარალელურად კი საგრძნობლად იზრდება თვითმკვლელობების, სიღარიბის, უძრავ/მოძრავ ქონებაზე საკუთრების უფლების დაკარგვის, ფულის გათეთრებასთან დაკავშირებული კრიმინალის და ოჯახური ძალადობის მაჩვენებლები.

ჩვენ მოვითხოვთ, აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლებისგან, რაც შეიძლება სწრაფი და ეფექტური ნაბიჯები გადადგას აზარტული თამაშების ადეკვატურ, სამართლებრივ ჩარჩოებში მოსაქცევად, რომლის გამოცდილებაც დიდი ხანია არსებობს განვითარებულ ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოს პარტნიორ ევროკავშირის სახელმწიფოებში.

მოვითხოვთ, საქართველოს მთავრობამ შეიმუშავოს სწრაფი ეკონომიკური ზრდის ისეთი რეალური გეგმა, რომელიც არ იქნება დამოკიდებული მხოლოდ აზარტული თამაშებიდან, ჩვენი ახალგაზრდების ჯანმრთელობისა და მომავლის ხარჯზე მიღებულ შემოსავალზე. პირიქით, ხელისუფლებამ უნდა განახორციელოს საქართველოს კანონმდებლობის ზედმიწევნითი აღსრულება და შეიმუშაოს აზარტული თამაშების წინააღმდეგ აქტიური პრევენციული კამპანიის გეგმა.

მოვითხოვთ დაწესდეს შემდეგი შეზღუდვები აზარტულ თამაშებზე:

სასწრაფოდ, აიკრძალოს 25 წლამდე ასაკის საქართველოს მოქალაქის აზარტული ან მომგებიანი თამაშობის (გარდა წამახალისებელი გათამაშებისა) მოწყობის ადგილას შესვლა ან/და თამაშობაში (მათ შორის, სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მოწყობილ აზარტულ ან მომგებიან თამაშობაში) მონაწილეობა და რეგისტრაცია. ამ დრომდე რეგისტრირებულ მომხმარებლებს შეუჩერდეთ სტატუსი და შეეზღუდოთ თამაშის უფლება; მოხდეს აკრძალვის ზედმიწევნითი აღსულება. პრობლემის სიმწვავიდან გამომდინარე, მთავრობამ სასწრაფოდ გამოყოს სახსრები ლუდომანიით დაავადებულთა დასახმარებელი/ პრევენციული პროგრამებისთვის, მათ შორის ცხელი ხაზის ასამოქმედებლად.

სასწრაფოდ, სრულად აიკრძალოს, როგორც სახმელეთო ასევე სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მოწყობილი აზარტული და მომგებიანი თამაშობების ყველა სახის რეკლამა, პოპულარიზაცია და სპონსორობა. აკრძალვა მათ შორის უნდა შეეხოს ტელევიზიას, რადიოს, ინტერნეტ მედიას, სოციალურ მედიას, ციფრულ ვებ-გვერდებს, ბლოგებს, გარე რეკლამებს განთავსებულს ბილბორდებზე, ლაითბოქსებზე, ავტობუსებზე, ავტობუსის გაჩერებებზე, სამარშრუტო ტაქსებზე და ა.შ.

სასწრაფოდ გამკაცრდეს სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მოწყობილი აზარტული და მომგებიანი თამაშობების რეგულირება. ამასთან მთავრობამ სასწრაფოდ წარმოადგინოს სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მოწყობილი თამაშობების ხელმისაწვდომობის მაქსიმალური შეზღუდვის გეგმა.

სასწრაფოდ ხელისუფლებამ წარმოადგინოს ტურიზმის ზრდის ამოცანასთან დაკავშირებული დასაბუთებული გრძელვადიანი გეგმა, რომლის ფარგლებშიც ხმელეთის კაზინოები განთავსდება კონკრეტულ სპეციალურ ტურისტულ ზონებში“, – ვკითხულობთ პეტიციაში.

მსგავსი თემები